Đấu giá quyền sử dụng đất và máy móc thiết bị tại TP.Phan Rang-Tháp Chàm, Ninh Thuận

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Ninh Thuận thông báo bán đấu giá tài sản do Agribank – Chi nhánh Ninh Thuận ủy quyền như sau: