Đấu giá quyền sử dụng đất tại TP.Bà Rịa, Bà Rịa – Vũng Tàu

(BĐT) - Công ty cổ phần bán đấu giá Vũng Tàu thông báo bán đấu giá tài sản do Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố Bà Rịa ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản và người có tài sản đấu giá:

1.1. Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá:

- Công ty Cổ phần bán đấu giá Vũng Tàu.

- Địa chỉ: số 07 Đồng Khởi, P1, tp Vũng Tàu.

1.2. Người có tài sản đấu giá:

- Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố Bà Rịa.

- Địa chỉ: Số 137, đường 27 tháng 4, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

2. Thời gian xem tài sản: Từ ngày 05- 06/4/2018 (trong giờ hành chính);

2.1 Địa điểm xem tài sản: tọa lạc tại đường Nguyễn Hữu Cảnh, phường Long Hương, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

3. Thời gian, địa điểm đấu giá tài sản:

3.1. Thời gian đấu giá: 08 giờ ngày 11/4/2018.

3.2. Địa điểm đấu giá: số 07 Đồng Khởi, phường 1, thành phố Vũng Tàu. Điện thoại: 0254.3854226.

4. Tên tài sản, nơi có tài sản đấu giá:

4.1. Tên tài sản:

- Quyền sử dụng đất diện tích 57.134,9m2.

+ Mục đích sử dụng đất: Đất sản xuất kinh doanh.

+ Hình thức sử dụng đất: Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất 1 lần cho cả thời gian thuê.

+ Thời hạn sử dụng đất: 50 năm, kể từ ngày ban hành quyết định trúng đấu giá.

- Tài sản trên đất: Hàng rào móng đá chẻ xây gạch tô trát hai mặt, cao 4 m, dài 502,1m; hàng rào móng đá chẻ trụ xây gạch tô trát, trên có gắn khung sắt cao 4m, dài 238,6m.

4.2. Nơi có tài sản đấu giá: Khu đất tọa lạc tại đường Nguyễn Hữu Cảnh, phường Long Hương, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

5. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá:.

- Giá khởi điểm: 28.681. 236.370 đồng.

- Số tiền đặt trước: 4.302.000.000đ / hồ sơ. Nhận tiền ký quỹ bằng chuyển khoản qua NH từ ngày 06-09/4/2018.

6. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ và điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

6.1. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ: Kể từ ngày 21/3/2018 đến 16 giờ 30 ngày 09/4/2018 (trong giờ hành chính) khách hàng trực tiếp đến tại địa chỉ số 07 Đồng Khởi, phường 1, thành phố Vũng Tàu để mua hồ sơ;

6.2. Tiền bán hồ sơ: 1.000.000đ/ hồ sơ đăng ký tham gia;

6.3. Thời gian đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 05/4 09/4/2018 (trong giờ hành chính).

6.4. Địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: số 07 Đồng Khởi, phường 1, thành phố Vũng Tàu. Điện thoại: 0254.3854226.

6.5. Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá phải có chức năng sản xuất bình gas và đã có phương án sản xuất được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

6.6. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Khách hàng có nhu cầu đăng ký tham gia đấu giá, liên hệ trực tiếp tại địa điểm đấu giá, số 07 Đồng Khởi, phường 1, thành phố Vũng Tàu. Điện thoại: 0254.3854226.

7. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:

7.1. Hình thức đấu giá:  Trả giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá

7.2. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.