Đấu giá quyền sử dụng đất tại TP Vĩnh Long, Vĩnh Long

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Vĩnh Long thông báo bán đấu giá tài sản do Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Vĩnh Long ủy quyền như sau:
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Đấu giá Quyền sử dụng đất các thửa đất khu nhà ở Ngọc Vân, được phân thành 12 lô nền, diện tích đất từ: 68,8 m2/01 nền đất đến 84,8 m2/01 nền đất, loại đất ở đô thị để xây dựng nhà ở.

Giá khởi điểm: Từ 288.160.000 đồng/01 nền đất đến 356.160.000 đồng/01 nền đất.

Thời gian, địa điểm xem các lô nền đất: Từ ngày 20/4/2017 đến ngày 22/5/2017, tại khóm 2, phường 3, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long (liên hệ Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Vĩnh Long trong giờ làm việc).

Thời gian, địa điểm tham khảo hồ sơ và đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 20/4/2017 đến ngày 22/5/2017, tại Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Vĩnh Long (trong giờ làm việc).

Phí hồ sơ tham gia đấu giá: 200.000 đồng/01 hồ sơ; Khoản tiền đặt trước: từ 28.800.000 đồng/01 nền đất đến 35.600.000 đồng/01 nền đất.

Đối tượng và điều kiện được tham gia đấu giá.

* Đối tượng: Hộ gia đình, cá nhân, tổ chức kinh tế thuộc các đối tượng được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo qui định của Luật Đất đai năm 2013 để xây dựng nhà ở.

* Điều kiện: Có đơn đề nghị được tham gia đấu giá theo mẫu do Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Vĩnh Long phát hành, trong đó có nội dung cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch đã được phê duyệt khi trúng đấu giá.

Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: 08 giờ 00 phút ngày 26/5/2017, tại Hội trường Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Vĩnh Long.

Muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Vĩnh Long. Địa chỉ: Số 08, đường 30 Tháng 4, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. Điện thoại: (070) 3826232, 2240321 và Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Vĩnh Long. Địa chỉ: Số 60Q, Phạm Hùng, phường 9, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. Điện thoại: (070) 3834721./.