Đấu giá quyền sử dụng đất tại TP. Long Xuyên, An Giang

(BĐT) - Công ty TNHH MTV đấu giá Dũng Trung Nam thông báo bán đấu giá tài sản do Công ty Hợp danh quản lý và thanh lý tài sản Hoàn Cầu ủy quyền như sau:

1. Tổ chức đấu giá: Công ty đấu giá hợp danh Dũng Trung Nam; địa chỉ số 554 Trần Nguyên Đán, phường Đông Xuyên, TP Long Xuyên, An Giang.

2. Người có tài sản đấu giá: Công ty Hợp danh quản lý và thanh lý tài sản Hoàn Cầu.

3. Tên tài sản, nơi có tài sản đấu giá:

+ Quyền sử dụng đất, DT 1.500 m2 đất SKC, thuộc thửa đất số 95, tờ bản đồ số 03, theo GCN QSDĐ số AK 368544 cấp ngày 01/07/2008 do ông Phạm Trung Hiếu đứng tên;

Giá khởi điểm 3.160.215.000 đồng (Ba tỷ, một trăm sáu mươi triệu, hai trăm mười lăm nghìn đồng).

+ Quyền sử dụng đất, DT 4.776,4 m2 đất SKC, thuộc thửa đất số 93, tờ bản đồ số 03, theo GCN QSDĐ số AM 368543 cấp ngày 01/07/2008 do ông Phạm Trung Hiếu đứng tên;

Giá khởi điểm 10.062.967.500 đồng (Mười tỷ, không trăm sáu mươi hai triệu, chín trăm sáu mươi bảy nghìn, năm trăm đồng).

+ Quyền sử dụng đất, DT 2.000 m2 đất LUA, thuộc thửa đất số 92, tờ bản đồ số 03, theo GCN QSDĐ số AK 850216 cấp ngày 10/12/2007 do ông Mai Sỹ Hồng đứng tên;

Giá khởi điểm 1.302.480.000 đồng (Một tỷ, ba trăm lẻ hai triệu, bốn trăm tám mươi nghìn đồng).

Tổng giá khởi điểm 14.525.662.500 đồng (Mười bốn tỷ, năm trăm hai mươi lăm triệu, sáu trăm sáu mươi hai nghìn, năm trăm đồng).

Tài sản cùng tọa lạc tại phường Mỹ Thạnh, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang.

4. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Ngày 21/03/2018 và 22/03/2018. Tại Công ty hoặc tại nơi có tài sản đấu giá.

5. Thời gian, địa điểm bán và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 27/02/2018 đến 10 giờ ngày 23/03/2018 tại Công ty đấu giá hợp danh Dũng Trung Nam.

6. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá và tiền đặt trước.

- Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá (phí tham gia đấu giá): 500.000 đồng/hồ sơ.

- Tiền đặt trước: 10% giá khởi điểm.

7. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Khách hàng phải trực tiếp xem tài sản đấu giá theo thời gian đã thông báo công khai. Khách hàng không xem tài sản theo lịch được xem như đồng ý với tài sản bán đấu giá.

- Khách hàng phải nộp các loại giấy tờ sau: Giấy đăng ký mua tài sản bán đấu giá (mẫu do Công ty đấu giá hợp danh Dũng Trung Nam phát hành), kèm theo các loại giấy tờ (bản sao) như: CMND; Sổ hộ khẩu; Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; Giấy ủy quyền và các giấy tờ có liên quan khác.

8. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Lúc 09 giờ 30 phút, ngày 27/03/2018 tại Công ty đấu giá hợp danh Dũng Trung Nam.

9. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá.

Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên. Người tham gia đấu giá trả giá, giá trả phải ít nhất bằng giá khởi điểm trong trường hợp công khai giá khởi điểm. Người trả giá sau phải trả giá cao hơn giá mà người trả giá trước liền kề đã trả;

10. Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 21/03/2018 đến 10 giờ ngày 23/03/2018.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Công ty đấu giá hợp danh Dũng Trung Nam, tại số 554 Trần Nguyên Đán, phường Đông Xuyên, TP Long Xuyên, An Giang. ĐT 02963.953.061 – 0918.584.898 để biết thêm chi tiết.