Đấu giá quyền sử dụng đất tại quận Cái Răng, Cần Thơ

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản thành phố Cần Thơ thông báo bán đấu giá tài sản như sau:

1. Tài sản đấu giá:

QSDĐ thuê thửa đất số 1030, tờ bản đồ số 15 thuộc dự án Khu tái định cư Trung tâm Văn hóa Tây Đô (Hợp phần 1 - khai thác quỹ đất) tại Phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ của Qũy Đầu tư phát triển thành phố Cần Thơ, Số 24-26 Đường A1, Khu dân cư Hưng Phú 1, phường Hưng Phú, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ đưa ra đấu giá.

Diện tích: 3.306,0 m2; Mục đích sử dụng: Đất thương mại, dịch vụ; Thời hạn sử dụng: Thời hạn sử dụng đất đến ngày 02/12/2066.

Chiếu theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CK 658458, số vào sổ cấp GCN: CT11220 ngày 24/01/2018 do Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Cần Thơ cấp.

Nghĩa vụ thuế thực hiện theo quy định của pháp luật.

* Yêu cầu đối với người tham gia đấu giá và người trúng đấu giá:

Người trúng đấu giá sẽ ký Hợp đồng hợp tác kinh doanh với Công ty cổ phần Bất động sản Mặt Trời Đỏ (Công ty đã xây dựng hoàn thành Khu Thương mại Hưng Thạnh với giá trị được kiểm toán là 12.436.508.000 đồng).

Người trúng đấu giá sẽ tự thực hiện các thủ tục chuyển nhượng Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

2. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Từ ngày thông báo niêm yết đến ngày 13/4/2018 tại nơi tọa lạc tài sản.

3. Giá khởi điểm: 7.934.400.000đồng. Giá khởi điểm chưa bao gồm thuế VAT.

(Tiền đặt trước 20% GKĐ, thu từ ngày 11/4/2018 đến ngày 13/4/2018).

4. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày thông báo niêm yết đến ngày 13/4/2018 tại Trung tâm, giá bán 500.000 đồng/hồ sơ.

5. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá phải nộp hồ sơ tại Trung tâm từ ngày thông báo niêm yết đến ngày 13/4/2018.

6. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Vào lúc 09 giờ, ngày 17/4/2018 tại Trung tâm.

7. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu trực tiếp hoặc bằng lời nói tại cuộc đấu giá theo quy chế cuộc đấu giá của Trung tâm.

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ với Trung tâm số 128D đường 3 Tháng 2, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, ĐT: 0292. 3828864; Fax: 0292. 3782767; Email: daugiacantho@cantho.gov.vn.