Đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Thanh Oai, Hà Nội

(BĐT) - Trung tâm PTQĐ huyện Thanh Oai phối hợp với Công ty CP Đấu giá số 5 - Quốc gia thông báo mời tham gia đấu giá QSD đất như sau:

1. Thông tin khu đất đấu giá tại huyện Thanh Oai: Khu Cửa Đình – Mả Tre 1, thôn Sinh Quả, xã Bình Minh: (i) Thửa LK20: Giá khởi điểm: 4.400.000 đ/ m2; tiền đặt trước: 70.000.000 đ/ thửa đất; (ii) Nhóm 1: 06 thửa đất (từ LK01 – LK03; từ LK21 – LK23); giá khởi điểm: 4.500.000 đ/ m2; (iii) Nhóm 2: 16 thửa đất (từ LK04 – LK19); giá khởi điểm: 4.400.000 đ/ m2; (iiii) Nhóm 3: 17 thửa đất (từ LK24 – LK40) giá khởi điểm: 4.400.000 đ/ m2; tiền đặt trước (Nhóm 1, Nhóm 2, nhóm 3): 50.000.000 đ/ thửa đất. Bước giá áp dụng chung: 100.000 đ/ m2.

2. Thời gian phát hành hồ sơ mời đấu giá và tiếp nhận hồ sơ đăng ký đấu giá: Từ 27/3/2018 đến hết ngày 13/4/2018 (giờ hành chính). Tham khảo thông tin hồ sơ tại Cổng thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội (http://www.tnmtnd.hanoi.gov.vn) và UBND huyện Thanh Oai (http://www.thanhoai.hanoi.gov.vn).

Nộp hồ sơ đăng ký đấu giá trực tiếp tại Trung tâm PTQĐ huyện Thanh Oai hoặc gửi thư đảm bảo đến địa chỉ Trung tâm PTQĐ huyện Thanh Oai (Địa chỉ: Số 135 thị trấn Kim Bài, Thanh Oai, Hà Nội).

3. Khoản tiền đặt trước tham gia đấu giá:

Thời gian nộp tiền đặt trước: Các ngày 12/4/2018 đến hết ngày 13/4/2018 (giờ hành chính). Phương thức nộp tiền đặt trước: Chuyển khoản vào tài khoản theo thông tin sau: “Công ty Cổ phần Đấu giá số 5 – Quốc gia. Số TK: 113002642155 tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Thành An”.

4. Thời gian, địa điểm xem xét thực địa khu đất đấu giá: Trong 02 ngày là 11/4 và 12/4/2018 (giờ hành chính) tại khu đất đấu giá.

5. Tổ chức cuộc đấu giá: Ngày 17/4/2018 tại Hội trường UBND huyện Thanh Oai, thị trấn Kim Bài, huyện Thanh Oai, Hà Nội.

* Liên hệ: Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Thanh Oai. Điện thoại: 024 33242168 hoặc 0243 7622 620.