Đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Sa Thầy, Kon Tum

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Kon Tum thông báo bán đấu giá tài sản như sau:

 

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
Đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Sa Thầy, Kon Tum - ảnh 1
Đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Sa Thầy, Kon Tum - ảnh 2
Đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Sa Thầy, Kon Tum - ảnh 3