Đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Quảng Điền, Thừa Thiên Huế

(BĐT) - Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Quảng Điền phối hợp với Công ty TNHH MTV dịch vụ đấu giá Chuỗi Giá Trị tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất các lô đất tại khu dân cư phía Đông Quảng Lợi, huyện Quảng Điền, cụ thể như sau:
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

I. ĐẶC ĐIỂM QUỸ ĐẤT ĐẤU GIÁ:

1. Tên quỹ đất: 11 lô đất tại khu dân cư phía Đông xã Quảng Lợi;

2. Điện tích: Từ 128,8 m2 – 240,7 m2

3. Mục đích sử dụng đất: Đất ở;

4. Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài;

II. MỨC GIÁ KHỞI ĐIỂM, TIỀN ĐẶT TRƯỚC, BƯỚC GIÁ: 

STT

Ký hiệu lôđất

Diện tích (m2)

Khu vực/ Vị trí

Đơn giá (đồng/m2)

Giá khởi điểm (đồng/lô)

Tiền đặt trước (đồng/lô )

Bước giá ( đồng/lô )

*

Khu dân cư phía Đông Quảng Lợi (Quyết định số 3383/ QĐ-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2016)

1

Lô A1

210,5

Vị trí 1, Đường Tỉnh lộ 4 đoạn từ giáp ranh địa phận Thị trấn Sịa đến hết Bưu điện văn hóa xã

1.500.000

315.750.000

47.000.000

9.000.000

2

Lô A2

213,0

1.500.000

319.500.000

47.000.000

9.000.000

3

Lô A3

215,5

1.500.000

323.250.000

47.000.000

9.000.000

4

Lô A4

220,0

1.500.000

330.000.000

47.000.000

9.000.000

5

Lô A6

230,3

 

1.500.000

345.450.000

47.000.000

9.000.000

6

Lô A7

234,6

Vị trí 1, Đường Tỉnh lộ 4 đoạn từ giáp ranh địa phận Thị trấn Sịa đến hết Bưu điện văn hóa xã

1.500.000

351.900.000

47.000.000

9.000.000

7

Lô A8

238,4

1.500.000

357.600.000

47.000.000

9.000.000

8

Lô A9

239,3

1.500.000

358.950.000

47.000.000

9.000.000

9

Lô A10

240,7

1.500.000

361.050.000

47.000.000

9.000.000

10

Lô A11

214,4

1.500.000

321.600.000

47.000.000

9.000.000

11

Lô C10

128,8

1.600.000

206.080.000

31.000.000

6.000.000

Giá khởi điểm để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất đã bao gồm lệ phí trước bạ về đất theo qui định.

III. NGƯỜI ĐƯỢC THAM GIA ĐẤU GIÁ:

Hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định tại Điều 55 của Luật Đất đai năm 2013 có nhu cầu sử dụng đất theo mục đích sử dụng đất và cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, đúng các quy định của Luật Đất đai 2013;

Trong mỗi lô đất thì (01) một hộ gia đình chỉ được một cá nhân tham gia đấu giá (theo hộ khẩu).

IV. ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ:

Các đối tượng quy định tại Mục III nêu trên được đăng ký tham gia đấu giá khi có đủ các điều kiện sau:

- Có đơn đề nghị được tham gia đấu giá theo mẫu do đơn vị thực hiện cuộc đấu giá phát hành, trong đó có nội dung cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch và đúng các quy định của Luật Đất đai năm 2013;

- Phải thực hiện đầy đủ các thủ tục hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá (chi tiết được ghi trong mẫu đơn được phát hành) và nộp các khoản tiền đặt trước, phí tham gia đấu giá theo quy định.

V. PHÍ THAM GIA ĐẤU GIÁ:    200.000 đồng/lô.

VI. THỜI GIAN THAM KHẢO, CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ, MUA, NỘP HỒ SƠ ĐẤU GIÁ VÀ NHẬN TIỀN ĐẶT TRƯỚC:

1. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày ra thông báo cho đến 17h00 ngày 09/01/2018 tại Khu dân cư phía Đông Quảng Lợi.

2. Thời gian, địa điểm tham khảo, mua, nộp hồ sơ đấu giá: Từ ngày ra thông báo cho đến 17h00 ngày 09/01/2018 tại Công ty TNHH MTV dịch vụ đấu giá Chuỗi Giá Trị và Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Quảng Điền.

3. Cách thức Đăng ký tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ tại trụ sở Công ty TNHH MTV dịch vụ đấu giá Chuỗi Giá Trị và Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Quảng Điền.

4. Thời gian nộp tiền đặt trước:

Tại Công ty TNHH MTV Dịch vụ đấu giá Chuỗi Giá Trị: từ 08h00 ngày 05/01/2018 đến 17h00 ngày 09/01/2018.

- Tại Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Quảng Điền: từ 08h00 đến 11h00 ngày 09/01/2018

Khách hàng nộp tiền đặt trước bằng cách chuyển khoản vào tài khoản của công ty TNHH MTV dịch vụ đấu giá Chuỗi Giá Trị:

Số tài khoản: 55110003443345 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thừa Thiên Huế.

VII. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ:

Thời gian tổ chức đấu giá: 08 giờ 00 ngày 10/01/2018.

Địa điểm tổ chức đấu giá: tại hội trường Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Quảng Điền - Thị trần Sịa, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.

VIII. HÌNH THỨC ĐẤU GIÁ, PHƯƠNG THỨC ĐẤU GIÁ:

1. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng cách bỏ phiếu kín trực tiếp tại cuộc đấu giá theo từng vòng đấu, liên tục cho đến khi không còn người yêu cầu đấu giá tiếp, người có mức giá trả cao nhất là người trúng đấu giá.

2. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

IX. ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ:

- Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Quảng Điền - thị trấn Sịa, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế, Số điện thoại: 0234.3566607.

- Công ty TNHH MTV dịch vụ đấu giá Chuỗi Giá Trị - 78 Bến Nghé, phường Phú Hội, thành phố Huế, Số điện thoại: 02343.895.995, Website:chuoigiatri.com.vn