Đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Nghĩa Hành, Quảng Ngãi

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Quảng Ngãi thông báo bán đấu giá tài sản do Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Nghĩa Hành ủy quyền như sau: