Đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Hoài Đức, Hà Nội

(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản – Sở Tư pháp Hà Nội thông báo bán đấu giá tài sản do Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng huyện Hoài Đức ủy quyền như sau:
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

I. Tài sản bán đấu giá, giá khởi điểm, bước giá, khoản tiền đặt trước:

Tài sản bán đấu giá:  Quyền sử dụng đất ở đối với 02 lô đất LO-01 và LO-02 thuộc Dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất đấu giá quyền sử dụng đất ở vị trí X4, khu Cửa Kho, thôn Đồng Nhân, xã Đông La, huyện Hoài Đức.

Giá khởi điểm: 9.200.000 đ/m2 (Chín triệu hai trăm nghìn đồng một mét vuông).

Bước giá: 100.000 đ/m2 (Một trăm nghìn đồng một mét vuông).

Khoản tiền đặt trước: Lô đất LO-01: 1.500.000.000 đ; Lô đất LO-02: 2.000.000.000 đ.

II. Kế hoạch bán đấu giá:

- Phát hành hồ sơ mời đấu giá: Tại Ban BTGPMB huyện Hoài Đức hoặc in, tải miễn phí tại các trang điện tử www.tnmtnd.hanoi.gov.vn hoặc  https://hoaiduc.hanoi.gov.vn – kinh tế từ ngày phát hành Thông báo thư mời đấu giá đến ngày đăng ký tham dự đấu giá.

- Thời gian kiểm tra thực địa: Từ 22/5/2017 - 23/5/2017.

- Nhận hồ sơ tham gia đấu giá, thu tiền đặt trước, phí tham gia đấu giá: Từ ngày 23/5/2017 đến  ngày 24/5/2017 tại Ban BTGPMB huyện Hoài Đức.

- Xét tư cách khách hàng: Ngày 25/5/2017 tại Ban BTGPMB huyện Hoài Đức.

- Tổ chức phiên bán đấu giá: 8h30 ngày 27/5/2017 tại Hội trường Nhà văn hóa huyện Hoài Đức.

III. Chi tiết xin liên hệ:

+ Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng huyện Hoài Đức. Địa chỉ: Thị trấn Trạm Trôi, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội. ĐT: (04) 33516701.

+ Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản – Sở Tư pháp Hà Nội, địa chỉ: Số 2 phố Quang Trung, quận Hà Đông, TP. Hà Nội. ĐT: (84-4) 33501225.