Đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk

Chi nhánh Công ty Cổ phần Đấu giá Việt tại Đắk Lắk tổ chức Bán đấu giá tài sản sau:

Tài sản bán đấu giá: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất của ông Chế Quốc Khánh và bà Hồ Thị Kim Loan.

Địa chỉ tài sản bán đấu giá: Thôn 7, xã Ia Rvê, huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk.

Giá khởi điểm: 47.816.568 đồng.

File đính kèm