Đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Đan Phượng, Hà Nội

(BĐT) - Công ty CP Bán đấu giá Đông Á thông báo bán đấu giá tài sản do Ban Quản lý các Dự án Đấu giá quyền sử dụng đất ở huyện Đan Phượng uỷ quyền như sau:

1.Tài sản bán đấu giá quyền sử dụng đất gồm 09 lô đất (31 thửa đất) thuộc khu Cụm 9, Tiên Tân (giai đoạn 2), xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng, Hà Nội.

Giá khởi điểm: Lô K: 7.000.000 đ/m2; Các ô đất thuộc các lô còn lại: 6.000.000 đ/ m2; Phí  mua hồ sơ : Lô A, B, D gồm 12 thửa:  200.000 đồng/01 bộ hồ sơ; Lô C, E, F, G, H, K gồm 19 thửa: 500.000 đồng/01 bộ hồ sơ.

 Tiền đặt trước: 80.000.000 đồng/01 hồ sơ/01 thửa đất.

2. 10 lô đất (40 thửa đất) khu Đồng Sậy - Trẫm Sau, xã Đan Phượng, Đan Phượng, Hà Nội.

Giá khởi điểm: 14.600.000 đ/m2. Phí  mua hồ: 500.000 đồng/m2.Tiền đặt trước: 150.000.000 đồng/01 hồ sơ/01 thửa đất.

3. 05 lô đất (16 thửa đất) khu Cây Sung Trong (giai đoạn 2), xã Song Phượng, huyện Đan Phượng, Hà Nội.

Giá khởi điểm: Lô A: 25.200.000 đ/m2; Các ô đất thuộc các lô còn lại: 21.600.000đ; Tiền  mua hồ sơ: 500.000 đồng/m2; Tiền đặt trước: 250.000.000 đồng/01 hồ sơ/01 thửa đất.

Thời gian bán hồ sơ mời đấu giá: Từ ngày 06/6/2018 đến ngày 20/6/2018  tại Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Đan Phượng, UBND xã Hồng Hà, xã Đan Phượng, xã Song Phượng (trong giờ hành chính).

Thời gian nộp tiền phí tham gia đấu giá, tiền đặt trước dự đấu giá từ ngày 20/6/2018 đến ngày 22/6/2018 tại Trung tâm Phát triển quỹ đất Đan Phượng (trong giờ hành chính).

Thời gian xem xét ngoài thực địa tài sản bán đấu giá: Đúng 9 giờ 30 đến 10h30 ngày 20/6/2018 và ngày 21/6/2018 tại thực địa xã Hồng Hà, Đan Phượng và Song Phượng.

Thời gian bán đấu giá:

08h00’ ngày 23/06/2018 đấu giá xã Đan Phượng;

08h00 ngày 24/06/2018 đấu giá xã Song Phượng;

13h30’ ngày 24/06/2018 đấu giá xã Hồng Hà.

Địa điểm: Đấu giá tại UBND xã Đan Phượng, Hồng Hà, Song Phượng.

Thông tin liên hệ: Trung tâm Phát triển quỹ đất Đan Phượng -  ĐT: 0243.637.264.