Đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Bù Gia Mập, Bình Phước

(BĐT) - Công ty CP đầu tư TC Bình Phước thông báo bán đấu giá tài sản do Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Bù Gia Mập ủy quyền như sau:
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

1. Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Cổ phần Đầu tư TC Bình Phước, địa chỉ: 730 QL14, Kp. Phú Cường, P.Tân Phú, TX.Đồng Xoài, Bình Phước.

2. Người có tài sản đấu giá: Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Bù Gia Mập, địa chỉ: Thôn Khắc Khoan, xã Phú Nghĩa, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước.

3. Thông tin về tài sản: Quyền sử dụng đất đối với 01 lô đất thuộc khu chợ Đăk Ơ và 19 lô đất thuộc khu I Trung tâm hành chính huyện Bù Gia Mập, cụ thể:

a. Tổng diện tích: 5118.6 m²

- 01 lô đất thuộc khu chợ Đăk Ơ : 85.5 m²

- 19 lô đất thuộc khu I THC huyện: 5033.1 m²

b. Hạ tầng kỹ thuật: Đã đầu tư xây dựng đường láng nhựa, hệ thống thoát nước thải, cấp nước sạch, điện và thông tin liên lạc ngầm.

c. Mục đích sử dụng: Đất ở tại nông thôn.

d. Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng.

đ Thời hạn sử dụng: Lâu dài.

2. Số lượng tài sản đấu giá:

- 01 lô (thửa) đất thuộc khu chợ Đăk Ơ

- 19 lô (thửa) đất thuộc khu I TTHC huyện (có bảng tổng hợp kèm theo)

3. Nơi có tài sản đấu giá:

- 01 lô thuộc Khu chợ Đăk Ơ, xã Đăk Ơ, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước.

- 19 lô thuộc đường quy hoạch N11, Thôn Khắc khoan, xã Phú Nghĩa, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước.

4. Tổng giá khởi điểm: 8.456.548.500 đồng, trong đó:

- Giá khởi điểm 01 lô đất thuộc khu chợ Đăk Ơ: 1.002.829.500 đồng.

- Giá khởi điểm 19 lô đất thuộc khu I THC huyện: 7.453.719.000 đồng

6. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 01/12/2017 đến ngày 19/12/2017 tại Công ty Cổ phần Đầu tư TC Bình Phước hoặc Phòng Tài chính – Kế Hoạch huyện Bù Gia Mập.

7. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước:

a. Tiền mua hồ sơ:

- 01 lô đất thuộc khu chợ Đăk Ơ: 500.000 đồng/hồ sơ

- Mỗi lô đất thuộc 19 lô đất thuộc khu I TTHC huyện Bù Gia Mập: 200.000 đồng/hồ sơ

b. Tiền đặt trước:

+ Đối với 19 lô đất thuộc khu I Trung tâm hành chính huyện Bù Gia Mập tiền đặt trước: 5% (năm phần trăm) trên giá khởi điểm của khu đất hoặc lô đất đăng ký đấu giá.

+ Đối với 01 lô đất thuộc khu chợ Đăk Ơ tiền đặt trước:10% (mười phần trăm) trên giá khởi điểm của khu đất hoặc lô đất đăng ký đấu giá.

- Tiền đặt trước được gửi vào tài khoản thanh toán riêng của Công ty Cổ phần Đầu tư TC Bình Phước, địa chỉ: 730, QL 14, Kp. Phú Cường, P. Tân Phú, Tx. Đồng Xoài, T. Bình Phước theo số tài khoản: 191 27561240 028 tại Ngân hàng Techcombank chi nhánh Bình Phước.

9. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá:

a. Thời gian: 01/12/2017 đến ngày 19/12/2017.

b. Địa điểm: Tại nơi có tài sản.

10. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Thời gian đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 01/12/2017 đến ngày 19/12/2017.

- Địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: Công ty Cổ phần Đầu tư TC Bình Phước hoặc Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Bù Gia Mập.

- Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân không thuộc trường hợp không được đăng ký tham gia đấu giá đều được đăng ký tham gia đấu giá.

- Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Đăng ký trực tiếp tại Công ty Cổ phần Đầu tư TC Bình Phước hoặc Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Bù Gia Mập.

11. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

- Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: 08 giờ 30 phút,  ngày 22/12/2017.

- Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Tại hội trường Trung tâm Văn hóa, thể thao huyện bù Gia Mập, địa chỉ: Xã Phú Nghĩa, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước.

12. Hình thức, Phương thức đấu giá:

- Hình thức đấu giá: Thực hiện bằng một trong hai hình thức sau:

+ Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá;

+ Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá.

- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

13. Liên hệ: Tại Công ty Cổ Phần Đầu tư TC Bình Phước ĐT: 0271.3.887.113 DĐ: 0985.421.677; 0947.845.534 hoặc Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Bù Gia Mập. ĐT: 02713.727.123