Đấu giá Quyền sử dụng đất tại Hà Nội

(BĐT) - Công ty CP Đầu tư, Thương mại và Đấu giá Hoàng Gia tổ chức bán đấu giá tài sản sau:

1.  Tên tài sản: Quyền sử dụng diện tích 160m2 đất và tài sản gắn liền trên đất tại thửa đất số 202, tờ bản đồ số 04 có địa chỉ tại Xóm Chua, xã Bình Minh, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội.

2. Giá khởi điểm: 339.944.000 đồng (Bằng chữ: Ba trăm ba mươi chín triệu, chín trăm bốn mươi bốn nghìn đồng). Chưa bao gồm lệ phí trước bạ để chuyển quyền, chi phí làm thủ tục chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng và các loại thuế khác.

3. Đăng ký tham gia đấu giá, đăng ký xem tài sản: Đến hết ngày 30/12/2016.

4. Xem hiện trạng tài sản: Đến hết ngày 05/01/2017.

5. Bán hồ sơ mời đấu giá, nộp tiền đặt trước: Hạn cuối ngày 03/01/2017.

6. Tổ chức đấu giá: Ngày 09/01/2017.   

Liên hệ: Công ty CP Đầu tư, Thương mại và Đấu giá Hoàng Gia - Địa chỉ: Tầng 7, Tòa nhà Nam Hải – Khu đô thị Vĩnh Hoàng, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội. ĐT: 04.62843536.