Đấu giá Quyền sử dụng đất phường Nại Hiên Đông, TP. Đà Nẵng

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản thành phố Đà Nẵng thông báo bán đấu giá tài sản như sau:
Đấu giá Quyền sử dụng đất phường Nại Hiên Đông, TP. Đà Nẵng

Quyền sử dụng đất đối với 02 lô đất thuộc KDC dịch vụ thủy sản Thọ Quang, phường Nại Hiên Đông, TP. Đà Nẵng

Mục đích sử dụng đất đô thị, thời hạn sử dụng lâu dài, cụ thể như sau:

Lô 01 B2-2 mặt tiền đường Vân Đồn và Hồ Sĩ Phấn, diện tích 156,36 m2 (ngã ba).

Lô 02 B2-2 mặt tiền đường Vân Đồn, diện tích 92,5 m2.

Giá khởi điểm: Lô 01 B2-2 mặt tiền đường Vân Đồn và Hồ Sỹ Phấn (ngã ba). Giá khởi điểm tài sản: 13.182.000 đồng/m2

 Lô 02 B2-2 mặt tiền đường Vân Đồn. Giá khởi điểm tài sản là: 11.984.000 đồng/m2

Thời hạn xem tài sản, nộp hồ sơ, đăng ký và nộp tiền đặt trước, phí tham gia đấu giá: Đến 10 giờ 00 ngày 16/02/2017. Thời hạn bỏ phiếu đấu giá vào thùng phiếu: Đến 16 giờ 00 ngày 16/02/2017

Thời gian tổ chức cuộc bán đấu giá tài sản: Dự kiến vào lúc 08 giờ 30 ngày 17/02/2017.

Ghi chú:  Địa chỉ liên hệ: Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản thành phố Đà Nẵng - Số 08 Phan Bội Châu, quận Hải Châu, Tp. Đà Nẵng - Điện thoại: (0511) 3889627 - 3887678./.