Đấu giá quyền sử dụng đất huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội

Công ty CP Đầu tư, Thương mại và Đấu giá Hoàng Gia tổ chức bán đấu giá tài sản sau:

1. Tên tài sản: Giá trị quyền sử dụng đất và các tài sản khác gắn liền với đất tại địa chỉ: Thửa đất số 68(1), tờ bản đồ số 05, thôn Thượng, xã Dương Hà, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội.

2. Giá khởi điểm: 1.757.439.200 đồng (Bằng chữ: Một tỷ, bảy trăm năm mươi bảy triệu, bốn trăm ba mươi chín nghìn, hai trăm đồng). Mức giá trên chưa bao gồm lệ phí trước bạ để chuyển quyền, chi phí làm thủ tục chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản và các loại thuế khác theo quy định của pháp luật.

3. Đăng ký đấu giá, đăng ký xem tài sản: Đến hết ngày 11/11/2016.

4. Xem hiện trạng tài sản: Đến hết ngày 21/11/2016.

5. Bán hồ sơ, thu tiền đặt trước: Đến hết ngày 15/11/2016.

6. Tổ chức đấu giá: 10h00, ngày 24/11/2016.   

Liên hệ: Công ty CP Đầu tư, Thương mại và Đấu giá Hoàng Gia - Địa chỉ: Tầng 7, Tòa nhà Nam Hải – Khu đô thị Vĩnh Hoàng, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội. ĐT: 04.62843536.