Đấu giá quyền sử dụng đất để cho thuê tại huyện Nam Sách, Hải Dương

(BĐT) - Công ty cổ phần đấu giá Sao Khuê thông báo bán đấu giá do Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Sao Đỏ ủy quyền tài sản như sau:
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

1- Tên, địa chỉ người có tài sản đấu giá: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Sao Đỏ (Agribank – Chi nhánh Sao Đỏ);

- Địa chỉ trụ sở: Số 136 phố Nguyễn Trãi 1, phường Sao Đỏ, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương. Điện thoại: 02203.882.251 / 0984.804.939.

2- Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản: Công ty cổ phần đấu giá Sao Khuê

- Địa chỉ trụ sở: Số 451 đường Trường Chinh, phường Thanh Bình, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương. Điện thoại: 02203.894.800 / 0913.084.078;

E-mail: daugiasaokhue@gmail.com, website: www.daugiasaokhue.com.

3- Tài sản đấu giá, giá khởi điểm, bước giá, tiền bán hồ sơ, tiền đặt trước.

3.1- Tài sản đấu giá: Tài sản thuộc quyền sử dụng, quyền sở hữu của Ông Trần Văn Tín và bà Nguyễn Thị Ánh Ngọc, địa chỉ tại xã Nam Tân, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương; đã thế chấp để vay vốn; hiện nay được Agribank – Chi nhánh Sao Đỏ xử lý để thu hồi nợ.

3.1.1- Tài sản thứ nhất: Quyền sử dụng đất tại thửa đất số 293, 305, 321, 319, 325, 360; tờ bản đồ số 11. Địa chỉ: Xã Nam Tân, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương;

+ Diện tích: 17.761,0 m2 đất (Bằng chữ: Mười bẩy nghìn, bẩy trăm sáu mươi mốt mét vuông đất);

+ Hình thức sử dụng: Riêng: 17.761,0 m2; Chung: Không;

+ Mục đích sử dụng, thời hạn sử dụng: 4.504,0 m2 đất CLN, thời hạn sử dụng đến năm 2055; 10.336,0 m2 đất NTS, thời hạn sử dụng đến năm 2025; 150,0 m2 đất xây dựng bể cá giống, thời hạn sử dụng đến năm 2025; 644,0 m2 đất xây dựng công trình, thời hạn sử dụng đến năm 2025 và 2.127,0 m2 đất xây dựng đường nội bộ, thời hạn sử dụng đến năm 2025);

+ Nguồn gốc đất: Nhận chuyển nhượng được nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất;

+ Các công trình xây dựng khác gồm: Nhà điều hành, nhà nghỉ công nhân; khu bể cá trong nhà; khu bể cá ngoài trời; nhà bảo vệ; khu bể cá giống;

+ Ngoài ra còn một số cây cau, cây dừa, cây xanh, cây cổ thụ và cây hoa sứ được trồng trên diện tích đất trên;

- Quyền sử dụng đất và các công trình xây dựng trên thuộc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CC337435, số vào sổ cấp giấy chứng nhận CH 00119, do UBND huyện Nam Sách cấp ngày 25/11/2015.

3.1.2- Tài sản thứ hai: Quyền sử dụng đất tại thửa đất số 302, 332, 374, 872, 877, 907, 919; tờ bản đồ số 11, 12. Địa chỉ: Xã Nam Tân, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương;

+ Diện tích: 20.070,0 m2 đất (Bằng chữ: Hai mươi nghìn, không trăm bẩy mươi mét vuông đất);

+ Hình thức sử dụng: Riêng: 20.070,0 m2; Chung: Không;

+ Mục đích sử dụng, thời hạn sử dụng: 5.138,0 m2 đất CLN, thời hạn sử dụng đến năm 2055; 10.440,0 m2 đất NTS, thời hạn sử dụng đến năm 2025; 520,0 m2 đất xây dựng bể cá giống, thời hạn sử dụng đến năm 2025; 331,0 m2 đất xây dựng công trình, thời hạn sử dụng đến năm 2025 và 3.461,0 m2 đất xây dựng đường nội bộ, thời hạn sử dụng đến năm 2025;

+ Nguồn gốc đất: Nhận chuyển nhượng được nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất;

+ Các công trình xây dựng khác gồm: Nhà điều hành, nhà nghỉ công nhân; khu chăn nuôi gia cầm; nhà bảo vệ; khu bể cá giống;

+ Ngoài ra còn một số cây cau, cây dừa, cây xanh, cây cổ thụ và cây hoa sứ được trồng trên diện tích đất trên;

- Quyền sử dụng đất và các công trình xây dựng trên thuộc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CC337436, số vào sổ cấp giấy chứng nhận CH 00118, do UBND huyện Nam Sách cấp ngày 25/11/2015.

3.2- Giá khởi điểm: 12.569.208.912 đồng (Bằng chữ: Mười hai tỷ, năm trăm sáu mươi chín triệu, hai trăm linh tám nghìn, chín trăm mười hai đồng). Mức giá trên không bao gồm thuế, phí và lệ phí liên quan đến chuyển quyền sử dụng, quyền sở hữu tài sản sản (do người mua được tài sản chịu);

Chú ý: Bán gộp các loại tài sản (không bán riêng lẻ từng tài sản).

3.3- Bước giá theo giá khởi điểm: 100.000.000 đồng/bước.

3.4- Tiền bán hồ sơ đấu giá: 500.000 đồng/hồ sơ.

3.5- Tiền đặt trước: 2.000.000.000 đồng. Hình thức nộp: Chuyển hoặc nộp vào tài khoản số 2300201011920, mở tại Agribank - Chi nhánh tỉnh Hải Dương. Đơn vị hưởng là Công ty cổ phần đấu giá Sao Khuê (phí chuyển hoặc nộp tiền vào tài khoản do người tham gia đấu giá chịu; không tính lãi trong thời gian tổ chức đấu giá).

4- Điều kiện, cách thức đăng ký, hình thức đấu giá, phương thức đấu giá.

4.1- Điều kiện để được đăng ký tham gia đấu giá: Những người thuộc trường hợp được nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai; và những người không thuộc trường hợp quy định tại khoản 4 điều 38 Luật đấu giá tài sản năm 2016.

4.2- Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Đăng ký trực tiếp tại trụ sở Agribank – Chi nhánh Sao Đỏ hoặc trụ sở Công ty cổ phần đấu giá Sao Khuê theo thời gian quy định tại mục 5 của thông báo này.

4.3- Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu trực tiếp không hạn chế số vòng.

4.4- Phương thức đấu giá: Trả giá lên.

5- Kế hoạch tổ chức đấu giá: Trong giờ hành chính các ngày làm việc:

5.1- Tham khảo, mua hồ sơ và đăng ký tham gia đấu giá, tiếp nhận hồ sơ: Từ ngày 30/8/2017 đến 16 giờ ngày 21/9/2017 tại trụ sở Agribank – Chi nhánh Sao Đỏ hoặc trụ sở Công ty cổ phần đấu giá Sao Khuê.

5.2- Tổ chức xem tài sản: Người đăng ký tham gia đấu giá bắt buộc phải xem tài sản; đăng ký trước và tập trung tại trụ sở Agribank – Chi nhánh Sao Đỏ vào lúc 09 giờ các ngày 20 và 21/9/2017 để đi xem tài sản.

5.3- Nộp tiền đặt trước: Các ngày 21 và 22/9/2017. Số tiền phải báo có trên tài khoản của Công ty chậm nhất là 16 giờ ngày 22/9/2017.

5.4- Thời gian và địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Bắt đầu từ 08 giờ ngày 25/9/2017 tại trụ sở Agribank – Chi nhánh Sao Đỏ.

Kính mời Khách hàng có nhu cầu đăng ký tham gia đấu giá liên hệ với Agribank – Chi nhánh Sao Đỏ hoặc Công ty cổ phần đấu giá Sao Khuê theo địa chỉ trên.