Đấu giá Quyền sử dụng đất, công trình xây dựng gắn liền với đất huyện Châu Phú, tỉnh An Giang

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản An Giang thông báo bán đấu giá tài sản như sau:
Đấu giá Quyền sử dụng đất, công trình xây dựng gắn liền với đất huyện Châu Phú, tỉnh An Giang

Vào lúc 09 giờ 00 ngày 16 tháng 02 năm 2017, tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh An Giang, Trung tâm tổ chức bán đấu giá tài sản theo ủy quyền của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Nông sản thực phẩm An Giang, như sau:

Quyền sử dụng đất, công trình xây dựng gắn liền với đất và máy móc thiết bị (đã qua sử dụng) của Nhà máy Đông lạnh thủy sản thuộc Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Nông sản thực phẩm An Giang, tại xã Vĩnh Thạnh Trung, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang.

1) Đất chuyển nhượng, diện tích 4.626,7m2 đất cơ sở sản xuất, kinh doanh.

2) Công trình xây dựng, tài sản gắn liền với đất (chưa bao gồm thuế GTGT), gồm:

2.1) Công trình xây dựng gắn liền với đất: 32 danh mục.

2.2) Máy móc thiết bị Nhà máy Đông lạnh thủy sản (đã qua sử dụng):

+ Máy móc thiết bị, động lực: 46 danh mục.

+ Phương tiện vận tải, truyền dẫn: 12 danh mục.

+ Thiết bị, dụng cụ quản lý: 07 danh mục.

+ Tài sản cố định khác: 03 danh mục.

3) Đất thuê của Nhà nước trả tiền thuê đất hàng năm, diện tích 20.866,8m2 đất (1.771,8m2 đất ở tại nông thôn + 17.720,6m2đất cơ sở sản xuất, kinh doanh + 1.374,4m2 đất nuôi trồng thuỷ sản). Không tính giá trị.

Tổng Giá khởi điểm *TS1+*TS2 (chưa bao gồm thuế GTGT): 48.000.000.000đồng.

* Điều kiện bắt buộc đối với người mua tài sản:

- Có năng lực tài chính để thực hiện dự án đầu tư.

- Có ngành nghề kinh doanh phù hợp với dự án đầu tư.

- Không vi phạm quy định của pháp luật về đất đai đối với trường hợp đã được Nhà nước giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án trước đó.

- Cam kết tiếp nhận, sử dụng toàn bộ lao động hiện đang làm việc tại xí nghiệp và giải quyết chi trả các chế độ trợ cấp theo quy định hiện hành khi người lao động nghỉ việc hoặc bị cho thôi việc.

- Người mua tài sản được Nhà nước tiếp tục cho thuê đất trong thời hạn sử dụng đất còn lại theo giá đất cụ thể, sử dụng đất đúng mục đích đã được xác định trong dự án.

- Tổ chức, cá nhân có năng lực pháp luật, năng lực hành vi dân sự theo quy định pháp luật tại thời điểm tham gia đấu giá; có năng lực tài chính; có nhu cầu sử dụng đất phù hợp với quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt đều được đăng ký tham gia đấu giá, trừ các đối tượng không được phép đăng ký tham gia được quy định tại Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04/3/2010 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản và Quy chế đấu giá tài sản của Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh An Giang.

* Phí đăng ký tham gia đấu giá: 500.000đồng/hồ sơ.

* Tiền đặt trước khi tham gia đấu giá bằng 10% trên giá khởi điểm của tài sản (đồng/hồ sơ).

* Phương thức đấu giá: Bỏ phiếu kín tại cuộc đấu giá.

* Bước giá: Thấp nhất 80.000.000đồng/lần trả giá.

* Thời hạn nộp tiền mua tài sản: 07 ngày kể từ ngày công bố kết quả trúng đấu giá.

* Thời hạn giao tài sản: 15 ngày kể từ ngày người mua nộp đủ 100% tiền mua tài sản.

* Bên bán và bên mua chịu các khoản Thuế thu nhập, thuế giá trị gia tăng, thuế chuyển quyền sử dụng đất, lệ phí trước bạ, các loại phí, chi phí khác có liên quan đến chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản thực hiện theo quy định pháp luật hiện hành.

* Thời gian tham khảo, bán hồ sơ và nộp đơn đăng ký đấu giá: từ ngày 13/01/2017 đến 10 giờ ngày 14/02/2017.

* Địa điểm tham khảo, bán hồ sơ và nộp đơn đăng ký đấu giá tại: Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh An Giang.

* Địa điểm xem tài sản: tại nơi tài sản toạ lạc.

* Thời gian xem tài sản trong 02 ngày: 20 và 24/01/2017.

* Địa điểm tổ chức đấu giá tại: Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh An Giang.

Mọi chi tiết liên hệ Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh An Giang - số 01, đường Nguyễn Thái Học, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Điện thoại: 076.3 857 763. Website: www.daugiaangiang.gov.vn ./.