Đấu giá phương tiện vận tải thanh lý

(BĐT) - Công ty CP Bán đấu giá Lam Sơn thông báo bán đấu giá tài sản, như sau:
Đấu giá phương tiện vận tải thanh lý

Tài sản: Phương tiện vận tải thanh lý.

Giá khởi điểm: 124.500.000 đồng.

Thời gian tham khảo hồ sơ, mua hồ sơ tài sản: Từ ngày 03/11/2016 đến 16 giờ 00 phút, ngày 07/11/2016.

Thời gian xem tài sản: Ngày 08/11/2016 và ngày 09/11/2016.

Thời gian nộp tiền đặt trước và đăng ký mua tài sản: Từ ngày 03/11/2016 đến 11 giờ 00 phút, ngày 10/11/2016.

Thời gian tổ chức bán đấu giá: Ngày 11/11/2016.

Địa điểm đăng ký và bán đấu giá: Văn phòng Công ty Cổ phần Bán đấu giá Lam Sơn (Tầng 1, Khu B, số 111 Tân Sơn Nhì, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh).

ĐT: 08 22 455 120.