Đấu giá phương tiện vận tải, máy móc, khung nhà thép… tại Hà Nội

(BĐT) - Công ty CP Đầu tư, Thương mại và Đấu giá Hoàng Gia tổ chức đấu giá tài sản sau:
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

1. Tên tài sản:

- Gói số 1: Phương tiện vận tải và máy móc, thiết bị đã qua sử dụng.

- Gói số 2: Khung nhà thép thuộc phân xưởng cơ khí, phân xưởng vỏ và phân xưởng mộc.

2. Giá khởi điểm:

- Gói số 1: 2.004.785.043 đồng (Bằng chữ: Hai tỷ, không trăm linh bốn triệu, bẩy trăm tám mươi lăm nghìn, không trăm bốn mươi ba đồng. Giá khởi điểm trên chưa bao gồm thuế GTGT.

- Gói số 2: 461.222.000 đồng (Bằng chữ: Bốn trăm sáu mươi mốt triệu, hai trăm hai mươi hai nghìn đồng). Giá trên chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT).

Mọi chi phí liên quan đến việc chuyển quyền sử dụng, thuế chuyển nhượng, phí công chứng, phí thuế khác nếu phát sinh để hoàn tất việc chuyển nhượng sẽ do khách hàng trúng đấu giá chịu.

3. Người có tài sản đấu giá: Công ty Tài chính TNHH MTV Công nghiệp tàu thủy. Địa chỉ: Số 120 Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

4. Hạn cuối đăng ký xem tài sản: Đến hết ngày 14/12/2017.

5. Xem tài sản: Ngày 18/12 và ngày 19/12/2017.

6. Bán hồ sơ mời đấu giá; Tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 08/12 đến hết ngày 22/12/2017. 

7. Địa điểm đăng ký tham gia đấu giá, mua hồ sơ và nộp hồ sơ tham gia đấu giá: Văn phòng Công ty CP Đầu tư, Thương mại và Đấu giá Hoàng Gia - Tầng 07, Tòa nhà Nam Hải Lakeview, Khu đô thị Vĩnh Hoàng, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội.

8. Nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá: Từ ngày 21/12 đến hết ngày 25/12/2017.

Tiền đặt trước:

- Gói số 1: 400.000.000 đồng (Bằng chữ: Bốn trăm triệu đồng chẵn).

- Gói số 2: 92.000.000 đồng (Bằng chữ: Chín mươi hai triệu đồng chẵn).

9. Tổ chức đấu giá: Ngày 27/12/2017.

10. Địa điểm tổ chức đấu giá: Phòng Đấu giá - Công ty CP Đầu tư, Thương mại và Đấu giá Hoàng Gia.

Mọi chi tiết xin liên hệ:

Công ty CP Đầu tư, Thương mại và Đấu giá Hoàng Gia - Tầng 07,

Tòa nhà Nam Hải Lakeview, Khu đô thị Vĩnh Hoàng, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội. ĐT: 024.62843536.