Đấu giá Khu đất tại thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế

(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp Trung tâm Phát triển quỹ đất - Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức bán đấu giá quyền thuê đất Khu đất có ký hiệu DVTM-17 thuộc Khu đô thị mới Đông Nam Thủy An, tỉnh Thừa Thiên Huế như sau:
Đấu giá Khu đất tại thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế

I. Tên, vị trí, đặc điểm khu đất bán đấu giá:

1. Tên khu đất: Khu đất có ký hiệu DVTM-17 thuộc Khu đô thị mới Đông Nam Thủy An, tỉnh Thừa Thiên Huế.

2. Địa chỉ khu đất: Khu Đô thị mới Đông Nam Thủy An, phường Thủy Dương, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế.

3. Diện tích khu đất đấu giá: 2.593,0 m2 (Có Bản đồ địa chính Khu đất tỷ lệ 1/1.000 đã được phê duyệt và ban hành kèm theo Quyết định số 2388/QĐ-UBND ngày 10/10/2016 của UBND tỉnh đính kèm).

4. Thông số quy hoạch: Thực hiện theo Quyết định số 1954/QĐ-UBND ngày 22/8/2016 của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh (cục bộ) Quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/500) Khu đô thị mới Đông Nam Thủy An, phường Thủy Dương, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế; cụ thể như sau:

- Chức năng sử dụng đất: Đất Dịch vụ - Thương mại;

- Mật độ xây dựng: ≤ 45%;

- Chiều cao công trình (áp dụng đối với khối công trình chính): từ 09 đến 21 tầng;

- Chỉ giới xây dựng: Lùi ≥ 6m so với chỉ giới đường đỏ (đối với các tuyến đường tiếp giáp khu đất).

5. Hạ tầng kỹ thuật gắn liền với đất: Khu đất đã được đầu tư các hạng mục hạ tầng kỹ thuật tương đối đầy đủ.

6. Hình thức sử dụng đất: Nhà nước cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư thông qua đấu giá quyền sử dụng đất.

7. Thời hạn sử dụng đất: 50 năm kể từ ngày có Quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá của Chủ tịch UBND tỉnh.

8. Tổng mức đầu tư thực hiện dự án: ≥ 50 tỷ đồng.

9. Thời gian đầu tư thực hiện dự án: Không quá 24 tháng kể từ ngày có Quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá.

II. Giá khởi điểm; Tiền đặt trước; Bước giá; Phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước cho thuê đất có thời hạn 50 năm trả tiền một lần

1. Giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước cho thuê đất 50 năm trả tiền một lần cho cả thời hạn thuê:

3.700.000 đồng/m2 x 2.593,0 m2 = 9.594.100.000 đồng (Chín tỷ, năm trăm chín mươi bốn triệu một trăm nghìn đồng).

2. Hình thức trả tiền: Trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê 50 năm; thời điểm tính tiền thuê đất kể từ ngày có Quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá của Chủ tịch UBND tỉnh.

3. Tiền đặt trước: 960.000.000 đồng.

4. Bước giá: 200.000.000 đồng; tính cho vòng đấu kể từ vòng đấu thứ 2 trở đi.

Ghi chú: Khách hàng nộp tiền đặt trước vào Số Tài khoản 108.10000.797979 của Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế tại Ngân hàng thương mại cổ phần Quốc Dân Chi nhánh Huế hoặc Số tài khoản 1005002358 của Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế tại Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn - Hà Nội (SHB) Chi nhánh Huế.

5. Phí tham gia đấu giá: 1.000.000 đồng.

III. Thời hạn, địa điểm xem tài sản; tham khảo, nộp hồ sơ tham gia đấu giá và tiền đặt trước, phí tham gia đấu giá

1. Thời hạn, địa điểm xem tài sản: Từ ngày ra thông báo cho đến trước 10 giờ 00 ngày 13 tháng 03 năm 2017 tại Khu đất ký hiệu DVTM-17 thuộc Khu Đô thị mới Đông Nam Thủy An.

2. Thời hạn, địa điểm tham khảo hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày ra thông báo đến trước 10 giờ 00 ngày 13 tháng 03 năm 2017 tại Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, Trung tâm Phát triển quỹ đất - Sở Tài nguyên và Môi trường.

3. Thời hạn, địa điểm nhận hồ sơ tham gia đấu giá và tiền đặt trước: Đến trước 10 giờ 00 ngày 13 tháng 03 năm 2017 tại Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, 17 đường Nguyễn Văn Linh, phường An Hoà, thành phố Huế.

IV. Thời gian và địa điểm tổ chức bán đấu giá:

1. Thời gian bán đấu giá: 14 giờ 30 ngày 16 tháng 03 năm 2017.

2.Địa điểm bán đấu giá: Hội trường Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, 17 đường Nguyễn Văn Linh, phường An Hoà, thành phố Huế.

  Tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng Nhà nước cho thuê đất theo quy định tại Điều 56 của Luật Đất đai năm 2013 có nhu cầu tham gia đấu giá quyền sử dụng đất khu đất trên liên hệ trực tiếp tại Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, 17 đường Nguyễn Văn Linh, phường An Hoà, thành phố Huế; điện thoại: 054.3501567 - 054.3548336, website: daugiatthue.com hoặc Trung tâm Phát triển quỹ đất - Sở Tài nguyên và Môi trường, địa chỉ 24 Lê Lợi, thành phố Huế, điện thoại: 054.3898924, website: batdongsan.thuathienhue.gov.vn./.