Đấu giá gỗ xẻ tại Kon Tum

(BĐT) - Công ty cổ phần dịch vụ đấu giá Tây Nguyên CN Kon Tum thông báo bán đấu giá tài sản do Đội KLCĐ&PCCCR ủy quyền như sau: