Đấu giá Gỗ Keo lá tràm và Bạch đàn thuộc rừng Sản xuất tại Quảng Bình

(BĐT) - Ban Quản lý rừng phòng hộ ven biển Nam Quảng Bình thông báo bán đấu giá tài sản thanh lý:

1. Tên tài sản thanh lý: Gỗ Keo lá tràm và Bạch đàn thuộc rừng Sản xuất. Tổng sản lượng gỗ nguyên liệu: 838,095 m3. Tổng sản lượng củi: 128,937 m3.

2. Giá bán khởi điểm: 637.571.000 đồng (Sáu trăm ba mươi bảy triệu năm trăm bảy mươi mốt nghìn đồng chẵn). Giá bán trên bao gồm tất cả chi phí khai thác, vận xuất, bốc xếp, vận chuyển và vệ sinh rừng sau khai thác.

3. Tiền đặt trước: 10% giá khởi điểm.

4. Thời hạn xem tài sản, đăng ký tham gia đấu giá: Trước 15h00, ngày 22 tháng 12 năm 2016 (trong giờ hành chính).

5. Thời gian dự kiến đấu giá: 17h00, ngày 22 tháng 12 năm 2016.

6. Địa điểm xem tài sản và tổ chức bán đấu giá: Văn phòng Ban Quản lý rừng phòng hộ ven biển Nam Quảng Bình. Địa chỉ: xã Thanh Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình.

Khách hàng trúng đấu giá sẽ ký hợp đồng, thanh toán 100% giá trị hợp đồng tại Ban Quản lý rừng phòng hộ ven biển Nam Quảng Bình.

Thông tin về gói đấu giá. Liên hệ Bà: Trần Thị Hảo: 0935.541.760.