Đấu giá đất và tài sản gắn liền trên đất tại Hà Nội

(BĐT) - Công ty CP Đầu tư, Thương mại và Đấu giá Hoàng Gia tổ chức bán đấu giá tài sản sau:

1. Tên tài sản: Quyền sử dụng 180m2 đất và t/s gắn liền với đất thửa đất số 22, tờ bản đồ số 40 Khu 6, Thụy Lôi, xã Thụy Lâm, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội.

2. Giá khởi điểm: 499.690.000 đồng (Bằng chữ: Bốn trăm chín mươi chín triệu, sáu trăm chín mươi nghìn đồng). Chưa bao gồm lệ phí trước bạ để chuyển quyền, chi phí làm thủ tục chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng và các loại thuế khác.

3.  Đăng ký tham gia đấu giá, đăng ký xem tài sản: Đến hết ngày 21/11/2016.

4.  Xem hiện trạng tài sản: Đến hết ngày 12/12/2016.

5.  Bán hồ sơ mời đấu giá, nộp tiền đặt trước: Đến hết ngày 28/11/2016.

6.  Tổ chức bán đấu giá: Ngày 13/12/2016.   

Liên hệ: Công ty CP Đầu tư, Thương mại và Đấu giá Hoàng Gia - Địa chỉ: Tầng 7, Tòa nhà Nam Hải – Khu đô thị Vĩnh Hoàng, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội. ĐT: 04.62843536.