Đấu giá cổ phần Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Á

Thông báo bán đấu giá cổ phần Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Á

Doanh nghiệp phát hành

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Á

Doanh nghiệp chủ sở hữu

Công ty TNHH Một thành viên Vàng Bạc Đá Quý Sài Gòn - SJC

Giới thiệu về doanh nghiệp

Huy động vốn ngắn hạn, trung hạn và dài hạn dưới các hình thức tiền gửi có kỳ hạn, không kỳ hạn, tiếp nhận vốn ủy thác đầu tư và phát triển của các tổ chức trong nước, vay vốn của các tổ chức tín dụng khác. Cho vay ngắn hạn, trung hạn, dài hạn;....

Vốn điều lệ

3.499.990.470.000

Khối lượng cổ phần/lô cổ phần đấu giá

12.303.979

Giá trị cổ phần đấu giá

Lần đấu giá

1

Thời gian đấu giá

12/05/2016

Giá khởi điểm

11.800

Lãi suất trần

Số mức giá

1

Bước khối lượng

1

Bước giá

100

Khối lượng tối thiểu

100

Khối lượng tối đa

0

Số lượng nhà đầu tư cá nhân mua

Số lượng nhà đầu tư tổ chức mua

Tổng khối lượng cổ phần cá nhân đăng ký mua

Tổng khối lượng cổ phần tổ chức mua

KL cổ phần tối đa các nhà đầu tư trong nước được phép ĐK mua

KL cổ phần các nhà đầu tư nước ngoài được phép ĐK mua

Tổng KL cổ phần tối đa các nhà đầu tư nước ngoài được phép mua

Ngày phát hành

12/05/2016