Đấu giá cổ phần Công ty TNHH MTV Đầu tư xây dựng Vạn Tường

(BĐT) - Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) thông báo bán đấu giá cổ phần lần đầu của Công ty TNHH MTV Đầu tư xây dựng Vạn Tường như sau: