Đấu giá cổ phần Công ty Cổ phần Cấp nước Cần Thơ 2

(BĐT) - Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM (Hose) thông báo bán đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần Cấp nước Cần Thơ 2 do Ủy ban Nhân dân Thành phố Cần Thơ sở hữu như sau:

Doanh nghiệp phát hành:        Công ty Cổ phần Cấp nước Cần Thơ 2

Doanh nghiệp chủ sở hữu:       Ủy ban Nhân dân Thành phố Cần Thơ

Giới thiệu về doanh nghiệp:    Sản xuất, kinh doanh nước sạch; Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng; Xây dựng nhà các loại; ….

Vốn điều lệ: 117.733.160.000 đồng

Khối lượng cổ phần/lô cổ phần đấu giá:     1.765.997 cổ phần        

Lần đấu giá:         1

Thời gian đấu giá: 19/04/2018

Giá khởi điểm:      12.527 đồng/cổ phần

Số mức giá: 1

Bước khối lượng:  1

Bước giá:    1

Khối lượng tối thiểu:      100 cổ phần

Khối lượng tối đa: 1.765.997 cổ phần

Tổng KL cổ phần tối đa các nhà đầu tư nước ngoài được phép mua: 1.765.997  cổ phần

Ngày phát hành:  19/04/2018