Đấu giá cây cao su thanh lý Công ty TNHH MTV Cao su Sông Bé

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước thông báo bán đấu giá tài sản như sau:
Đấu giá cây cao su thanh lý Công ty TNHH MTV Cao su Sông Bé

- 39.538 cây cao su thuộc lô 6/85; 12/85; 14/85; lô 15/85; lô xếp/85 và lô 6/86; 7/86 tại Nông trường Nha Bích – Công ty TNHH MTV Cao su Sông Bé, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước.

Tổng giá khởi điểm: 45.271.010.000đ (Bốn mươi lăm tỷ, hai trăm bảy mươi mốt triệu, không trăm mười ngàn đồng).

Nguồn gốc tài sản: Tài sản thanh lý của Công ty TNHH MTV Cao su Sông Bé.

- Thời gian bán hồ sơ: Từ ngày 15/02/2017 đến 10h00 ngày 21/02/2017 tại Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước và Công ty TNHH MTV Cao Su Sông Bé.

- Chỉ bán hồ sơ cho tổ chức, đơn vị có tư cách pháp nhân (Trừ Doanh nghiệp tư nhân, Hộ Kinh doanh cá thể, Cơ sở kinh doanh). Người đi mua hồ sơ, xem tài sản, đăng ký tham gia đấu giá phải có giấy giới thiệu (Nếu không phải là người đại diên theo pháp luật của tổ chức, đơn vị đó).

- Thời gian xem tài sản: Từ ngày 15/02/2017 đến 16h00 ngày 20/02/2017, khách hàng liên hệ anh Hoàng Anh, ĐT liên hệ: 0944.276.164, để được hướng dẫn xem tài sản.

- Thời gian đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 15/02/2017 đến 10h00 ngày 21/02/2017, tại Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước.

- Thời gian bán đấu giá: 09 giờ 00 phút, ngày 22/02/2017, tại Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước.

Mọi tổ chức, cá nhân có nhu cầu xin liên hệ tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước ĐT: 06513.860. 216 hoặc xem tại:

- Website: http://stp.binhphuoc.gov.vn; http://binhphuoc.gov.vn