Đấu giá cây cao su thanh lý tại Bình Phước

Đấu giá cây cao su thanh lý tại Bình Phước

29/06/2017 - 15:49
(BĐT) - Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước thông báo bán đấu giá tài sản do Công ty TNHH MTV Cao su Sông Bé, tỉnh Bình Phước ủy quyền như sau: