Đấu giá xe ô tô tại Hải Phòng

Đấu giá xe ô tô tại Hải Phòng

21/11/2017 - 15:22
(BĐT) - Công ty CP Đấu giá Hải Phòng thông báo bán đấu giá tài sản do Ngân hàng TMCP Quân đội, CN Bắc Hải Phòng ủy quyền như sau: