Ngày 25/1/2019, đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

Ngày 25/1/2019, đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

13/12/2018 - 17:19
(BĐT) - Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Huế phối hợp với Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất lần 4 vào ngày 25/1/2019 tại thửa đất số 229, tờ bản đồ số 21, địa chỉ: Tổ 14 khu vực 5, phường Trường An, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế (Nay là Kiệt 9, đường Đào Tấn thuộc Tổ 8, khu vực 5, phường Trường An, thành phố Huế) như sau:
Ngày 25/1/2019, đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

Ngày 25/1/2019, đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

13/12/2018 - 17:19
(BĐT) - Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Huế phối hợp với Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất lần 3 vào ngày 25/1/2019 tại thửa đất số 221, tờ bản đồ số 18, địa chỉ: số 07 kiệt 43 Trần Hưng Đạo, phường Phú Hòa, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế như sau:
Ngày 7/1/2019, đấu giá 115 ki ốt tại tỉnh Yên Bái

Ngày 7/1/2019, đấu giá 115 ki ốt tại tỉnh Yên Bái

13/12/2018 - 17:14
(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Yên Bái thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 7/1/2019 do Hội đồng giải thể Công ty TNHH kinh doanh khai thác và quản lý chợ Mường Lò ủy quyền như sau: