Ngày 7/3/2019, đấu giá lô ô tô tại tỉnh An Giang

Ngày 7/3/2019, đấu giá lô ô tô tại tỉnh An Giang

20/02/2019 - 11:31
(BĐT) - Vào lúc 09 giờ 00 ngày 07 tháng 03 năm 2019, Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh An Giang tổ chức đấu giá các xe ôtô đã qua sử dụng của người có tài sản trên địa bàn tỉnh An Giang, như sau: