Đấu giá xe ô tô tại Kiên Giang

Đấu giá xe ô tô tại Kiên Giang

22/09/2017 - 16:42
(BĐT) - Công ty TNHH Đồng Tiến Phát Kiên Giang thông báo bán đấu giá tài sản do Văn phòng huyện ủy Hòn Đất ủy quyền như sau:

 

Đấu giá xe ô tô tại Kiên Giang

Đấu giá xe ô tô tại Kiên Giang

22/09/2017 - 16:40
(BĐT) -Công ty Cổ phần Bất động sản Kiên Giang thông báo bán đấu giá tài sản của Văn phòng HĐND - UBND huyện Giồng Riềng tỉnh Kiên Giang quản lý như sau: