Ngày 7/9/2018, đấu giá quyền cho thuê đất tại thị xã Tân Châu, An Giang

Ngày 7/9/2018, đấu giá quyền cho thuê đất tại thị xã Tân Châu, An Giang

16/08/2018 - 09:34
(BĐT) - Vào lúc 09 giờ 00 ngày 07 tháng 9 năm 2018, tại Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã Tân Châu, Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh An Giang tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất để cho thuê đất của người có tài sản đấu giá là Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã Tân Châu như sau:
Ngày 24/8/2018, đấu giá tàu vận tải biển tại Ninh Bình

Ngày 24/8/2018, đấu giá tàu vận tải biển tại Ninh Bình

15/08/2018 - 14:52
(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Ninh Bình tổ chức đấu giá tài sản bảo đảm của Dự án đóng mới tàu biển 5.674 tấn của Chủ đầu tư là Công ty TNHH Dương Giang vào ngày 24/8/2018 như sau: