Ngày 12/7/2019, đấu giá xe ô tô Mazda 323 tại tỉnh Quảng Nam

Ngày 12/7/2019, đấu giá xe ô tô Mazda 323 tại tỉnh Quảng Nam

18/06/2019 - 10:54
(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Quảng Việt (Địa chỉ liên hệ: Số 102 đường Nguyễn Văn Trỗi, phường Tân Thạnh, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam- Điện thoại: 02356.528001) thông báo đấu giá tài sản vào ngày 12/7/2019 của cơ quan có tài sản đấu giá là Sở Tài chính tỉnh Quảng Nam (địa chỉ: Số 102 đường Trần Quý Cáp, Thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam) cụ thể như sau: