Ngày 14/6/2019, đấu giá quyền sử dụng đất tại thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang

Ngày 14/6/2019, đấu giá quyền sử dụng đất tại thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang

24/05/2019 - 14:03
(BĐT) - Vào lúc 09 giờ 00 ngày 14 tháng 6 năm 2019, tại Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã Tân Châu (địa chỉ: Khu dân cư 12ha6, khóm Long Thạnh C, phường Long Hưng, TX.Tân Châu, tỉnh An Giang), Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh An Giang tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất để cho thuê đất của người có tài sản đấu giá là Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã Tân Châu, như sau:
Ngày 14/6/2019, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La

Ngày 14/6/2019, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La

24/05/2019 - 09:22
(BĐT) - Công ty hợp danh bán đấu giá tài sản Tây Bắc; Chi cục Thi hành án Dân sự huyện Yên Châu tổ chức đấu giá tài sản: Toàn bộ tài sản đấu giá là quyền sử dụng đất và tài sản trên đất (tài sản đã kê biên đảm bảo thi hành án) tại bản Cồn Huốt 1, xã Phiêng Khoài, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La vào ngày 14/6/2019 như sau: