Ngày 29/9: Có 25 thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu không hợp lệ

(BĐT) - Trong số những KHLCNT do bên mời thầu tự đăng tải lên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (http://muasamcong.mpi.gov.vn) ngày 29/9/2016, có 25 thông báo KHLCNT không hợp lệ
Ngày 29/9: Có 25 thông báo không hợp lệ
Ngày 29/9: Có 25 thông báo không hợp lệ

Cụ thể là: Thông báo KHLCNT của Ban An toàn giao thông tỉnh Đồng Nai cho dự án “Hệ thống chiếu sáng tuyến đường vào bến cá Phú Cường, đường Phú Lợi - Phú Hòa, đường 120 xã Phú Tân, huyện Định Quán” nêu thời gian lựa chọn nhà thầu các gói thầu là tổng số ngày thực hiện như 05 ngày, 10 ngày hay 30 ngày.

Trong thông báo KHLCNT của Ban Quản lý các dự án đầu tư và xây dựng huyện Võ Nhai (tỉnh Thái Nguyên) cho dự án “Trường Tiểu học xã Thượng Nung, huyện Võ Nhai. Hạng mục: Sân - đường bê tông; cổng - hàng rào; nhà để xe; nhà thường trực; nhà chuyên môn; cải tạo nhà lớp học 2 phòng”; KHLCNT của Ban Quản lý dự án các công trình xây dựng huyện Phong Điền (TP. Cần Thơ) cho dự án “Xây dựng 13 nhà văn hóa ấp xã Nhơn Nghĩa” và dự án “Xây dựng mở rộng Trường THCS Nhơn Nghĩa”; KHLCNT của Công ty CP Than Cọc Sáu - Vinacomin cho dự án “Đầu tư xây dựng công trình Mỏ than Cọc Sáu” đều nêu thời gian lựa chọn nhà thầu của một số gói thầu thuộc Dự án là năm 2016 hay năm 2017.

Thời điểm các đơn vị đăng tải KHLCNT lên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia muộn so với quy định: Có các KHLCNT đã được phê duyệt trong 8 tháng đầu năm 2016, thậm chí từ năm 2013, 2015, nhưng đến ngày 29/9/2016 mới được đăng tải lên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, cụ thể là: KHLCNT của Sở Y tế tỉnh Đăk Nông cho dự án “Hỗ trợ xử lý chất thải y tế bệnh viện, tỉnh Đăk Nông” được phê duyệt tại Văn bản số 221/QĐ-UBND ngày 04/02/2016; KHLCNT của Ban Quản lý các dự án đầu tư và xây dựng huyện Võ Nhai (tỉnh Thái Nguyên) cho dự án “Nhà văn hóa xã Dân Tiến, huyện Võ Nhai” được phê duyệt tại Văn bản số 1925/QĐ-UBND ngày 29/7/2016; KHLCNT của Trung tâm Pháp y tâm thần khu vực TP. Hồ Chí Minh cho dự án “Mua sắm tài sản cố định bằng nguồn ngân sách nhà nước năm 2016 của Trung tâm Pháp y tâm thần khu vực TP. Hồ Chí Minh” được phê duyệt tại Văn bản số 3018/QĐ-BYT ngày 24/6/2016; KHLCNT của UBND xã Ninh Sơn (huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang) cho dự án “Nhà văn hóa xã Ninh Sơn, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang. Hạng mục: Nhà văn hóa, cổng, tường rào, sân bê tông, phá dỡ” được phê duyệt tại Văn bản số 33b/QĐ-UBND ngày 25/3/2016; KHLCNT của Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam cho dự án “Xây dựng Đài kiểm soát không lưu Phù Cát” được phê duyệt tại Văn bản số 354/QĐ-HĐTV ngày 30/8/2016; KHLCNT của UBND huyện Vũ Thư (tỉnh Thái Bình) cho dự án “Trung tâm Nhà văn hóa huyện Vũ Thư” được phê duyệt tại Văn bản số 3292b ngày 10/7/2015; KHLCNT của Bưu điện tỉnh Sóc Trăng cho dự án “Cải tạo, sửa chữa bưu điện thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng”, dự án “Cải tạo, sửa chữa bưu điện huyện Thạnh Trị, tỉnh sóc Trăng”, dự án “Cải tạo, mở rộng bưu điện huyện Mỹ Xuyện, tỉnh Sóc trăng” và dự án “Cải tạo, mở rộng nhà làm việc bưu điện tỉnh Sóc Trăng” được phê duyệt vào cuối tháng 8/2016; KHLCNT của Công ty CP Kinh doanh thủy hải sản Sài Gòn cho dự án “Xây dựng Xưởng chiết rót nước mắm” được phê duyệt tại Văn bản số 106/QĐ/2016-THS ngày 27/5/2016; KHLCNT của Công ty Điện lực Nghệ An - Tổng công ty Điện lực miền Bắc cho dự án “Nhà điều hành sản xuất Điện lực Đô Lương - Công ty Điện lực Nghệ An” được phê duyệt tại Văn bản số 2606/QĐ-EVN NPC ngày 23/8/2016; KHLCNT của Ban Quản lý công trình xây dựng cơ bản TP. Bạc Liêu (tỉnh Bạc Liêu) cho dự án “Trường THCS Nguyễn Thị Minh Khai (khu Trường Tiểu học phường 5A hoán đổi với Trường THCS Nguyễn Thị Minh Khai), TP. Bạc Liêu (Hạng mục: Xây dựng 15 phòng học lầu và hệ thống PCCC vách tường)” được phê duyệt tại Văn bản số 57/QĐ-UBND ngày 31/3/2016; KHLCNT của UBND quận Long Biên (TP. Hà Nội) cho dự án “Cải tạo, nâng cấp Trung tâm Văn hóa thể thao phường Bồ Đề, quận Long Biên” được phê duyệt tại Văn bản số 4154/QĐ-UBND ngày 28/6/2016; KHLCNT của Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc cho dự án “Cải tạo, nâng cấp QL2B đoạn từ cầu Chân Suối (km13+00) đến Khu du lịch Tam Đảo 1” được phê duyệt tại Văn bản số 2605/QĐ-CT ngày 12/8/2016; KHLCNT của Công ty CP Cảng Đồng Nai cho dự án “Mở rộng Cảng Đồng Nai, giai đoạn 2A” được phê duyệt tại Văn bản số 47121000405 ngày 31/12/2013; KHLCNT của Công ty Lưới điện cao thế TP. Hà Nội - Tổng công ty Điện lực TP. Hà Nội cho dự án “Bổ sung và cải tạo hệ thống accu cho các TBA bán người trực E1.26, E1.33, E1.38, E1.41, E1.16, E1.36, E1.37” được phê duyệt tại Văn bản số 2127/QĐ-HANOI HGC ngày 25/5/2016; KHLCNT của UBND huyện Bắc Trà My (tỉnh Quảng Nam) cho dự án “Đường giao thông đến Trung tâm xã Trà Kót (giai đoạn 1)” được phê duyệt tại Văn bản số 2834/QĐ-UBND ngày 09/8/2016; KHLCNT của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương cho dự án “Tổ chức đoàn người có công tiêu biểu đi tham quan Hà Nội - Côn Đảo năm 2016” được phê duyệt tại Văn bản số 1914/QĐ-UBND ngày 25/7/2016; KHLCNT của Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Nam Đuống (tỉnh Bắc Ninh) cho dự án “Cải tạo, nâng cấp trạm bơm Ngũ Thái thuộc kế hoạch sửa chữa lớn tài sản cố định năm 2016” được phê duyệt tại Văn bản số 274A/QĐ-SNN ngày 19/7/2016.

Các đơn vị nêu trên cần biết, theo Khoản 5 Điều 35 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu được tính từ khi phát hành HSMT, HSYC, được ghi rõ theo tháng hoặc quý trong năm. 

Về thời hạn đăng tải KHLCNT lên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, theo Điểm c Khoản 1 Điều 8 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, các tổ chức chịu trách nhiệm đăng tải thông tin phải bảo đảm thời điểm tự đăng tải thông tin không muộn hơn 7 ngày làm việc, kể từ ngày văn bản được ban hành. 

Trên số báo 172 ngày 12/9/2016 đã đăng tải thông tin: KHLCNT của Bảo hiểm Tiền gửi Việt Nam cho dự án “Cung cấp trang thiết bị tin học cho 2 chi nhánh mới” được phê duyệt tại Văn bản số 605/QĐ-BHTG ngày 09/6/2016

Nay xin đính chính ngày phê duyệt KHLCNT là ngày 06/9/2016

Ban biên tập

Tin liên quan