Ngày 16/6: Có 30 thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu không hợp lệ

(BĐT) - Trong số những KHLCNT do bên mời thầu tự đăng tải lên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (http://muasamcong.mpi.gov.vn) ngày 16/6/2016, có 30 thông báo KHLCNT không hợp lệ
Ngày 16/6: Có 30 thông báo không hợp lệ
Ngày 16/6: Có 30 thông báo không hợp lệ

Cụ thể là: Thông báo KHLCNT của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Dương cho dự án "Sửa chữa xe ô tô"; KHLCNT của Ban QLDA quận Hoàng Mai (TP. Hà Nội) cho dự án "Nhà hội họp khu dân cư số 10 phường Tân Mai" và dự án "Nhà hội họp khu dân cư số 7 phường Tân Mai"; KHLCNT của UBND phường Tây Tựu (quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội) cho dự án "Chỉnh trang đường, rãnh thoát nước tổ dân phố Thượng 1, 2, 3, 4, 5, phường Tây Tựu" đều không nêu nội dung các gói thầu. 

Trong thông báo KHLCNT của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Long An cho dự án "Đầu tư tăng cường năng lực đo lường, thực nghiệm chất lượng" và dự án "Đầu tư tăng cường năng lực đo lường, thực nghiệm chất lượng sản phẩm hàng hóa phục vụ quản lý nhà nước tỉnh Long An, giai đoạn 2013-2016" nêu thời gian lựa chọn nhà thầu gói thầu tư vấn, xây lắp và mua sắm hàng hóa là tổng số ngày thực hiện như 60 ngày, 90 ngày; KHLCNT của Bệnh viện Mắt tỉnh Nghệ An cho dự án "Mua sắm 01 kính sinh hiển vi phẫu thuật mắt đa năng" nêu thời gian lựa chọn nhà thầu của gói thầu mua sắm hàng hóa là 25 ngày.  

Trong thông báo KHLCNT của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Khánh Hòa cho dự án "Mua sắm thường xuyên" không nêu thời gian lựa chọn nhà thầu và loại hợp đồng của các gói thầu, trừ gói số 6 và gói số 10; KHLCNT của UBND huyện Nghi Lộc (tỉnh Nghệ An) cho dự án "Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Nghi Lộc" không nêu thời gian lựa chọn nhà thầu và loại hợp đồng của gói thầu số 1; KHLCNT của Ban Quản lý công trình xây dựng cơ bản TP. Bạc Liêu (tỉnh Bạc Liêu) cho dự án "Xây dựng lan can bờ kè hai bên tuyến kênh hở phường 2, phường 5, TP. Bạc Liêu", dự án "Trường Tiểu học Thuận Hòa 4 (khu trung tâm), TP. Bạc Liêu; Hạng mục: Xây dựng khối hiệu bộ và phòng chức năng" và dự án "Trường Tiểu học Hiệp Thành 1. Hạng mục: Xây dựng hàng rào, nhà vệ sinh, sân và đường vào trường" và KHLCNT của Sở Giao thông vận tải tỉnh Hà Tĩnh cho dự án "Đầu tư xây dựng công trình cầu Cơn Độ, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh" đều không nêu thời gian lựa chọn nhà thầu và loại hợp đồng của các gói thầu. 

Trong thông báo KHLCNT của Ban Quản lý dự án các công trình xây dựng Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) cho dự án "Xây dựng nhà vệ sinh tuyến công viên" nêu thời gian lựa chọn nhà thầu các gói thầu là năm 2016-2017. 

Thời điểm các đơn vị đăng tải KHLCNT lên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia muộn so với quy định: Có các KHLCNT đã được phê duyệt trước ngày 04/6/2016, thậm chí từ năm 2014, 2015 nhưng đến ngày 16/6/2016 mới được đăng tải lên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, cụ thể là: KHLCNT của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Khánh Hòa cho dự án "Mua sắm thường xuyên" được phê duyệt tại Văn bản số 478/QĐ-SGDĐT ngày 27/5/2016; KHLCNT của UBND xã Ninh Thượng (thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa) cho dự án "Đầu tư hệ thống điện ba pha từ thôn Tân Lâm đến suối Nước Nhĩ thôn 3 xã Ninh Thượng" được phê duyệt tại Văn bản số 734/QĐ-UBND ngày 24/5/2016; KHLCNT của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Long An cho dự án "Đầu tư tăng cường năng lực đo lường, thực nghiệm chất lượng" được phê duyệt tại Văn bản số 4736 ngày 02/12/2015 và dự án "Đầu tư tăng cường năng lực đo lường, thực nghiệm chất lượng sản phẩm hàng hóa phục vụ quản lý nhà nước tỉnh Long An, giai đoạn 2013-2016" được phê duyệt tại Văn bản số 4139 ngày 02/12/2014; KHLCNT của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Yên Bái cho dự án "Làng thanh niên lập nghiệp Túc Đán, tỉnh Yên Bái" được phê duyệt tại Văn bản số 1117/QĐ-TWĐTN-TNXP ngày 04/5/2016; KHLCNT của UBND xã Phú An (huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai) cho dự án "Nhà rông văn hóa làng Đêchơgang, xã Phú An" được phê duyệt tại Văn bản số 1048/QĐ-UBND ngày 31/5/2016; KHLCNT của UBND huyện Nghi Lộc (tỉnh Nghệ An) cho dự án "Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Nghi Lộc" được phê duyệt tại Văn bản số 457/QĐ.UBND ngày 30/3/2016; KHLCNT của Công ty Điện lực Hậu Giang cho dự án "Mua kẹp IPC thay kẹp quai trên lưới hạ áp năm 2016" được phê duyệt tại Văn bản số 632/QĐ-PCHG ngày 18/5/2016; KHLCNT của Công ty Lưới điện cao thế TP.HCM cho dự án "Cải tạo trạm biến áp 110kV Linh Trung 1 (hoàn thiện sơ đồ cầu đủ)" được phê duyệt tại Văn bản số 1673/QĐ-LĐCT ngày 11/5/2016; KHLCNT của Trung tâm Điều dưỡng Phục hồi chức năng Bệnh nghề nghiệp Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) cho dự án "Mua sắm thiết bị y tế năm 2016" được phê duyệt tại Văn bản số 51/QĐ-TrT ngày 03/6/2016; KHLCNT của Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng cho dự án "Phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2016" được phê duyệt tại Văn bản số 1247 ngày 01/6/2016; KHLCNT của Ban Quản lý công trình xây dựng cơ bản TP. Bạc Liêu (tỉnh Bạc Liêu) cho dự án "Xây dựng lan can bờ kè hai bên tuyến kênh hở phường 2, phường 5, TP. Bạc Liêu", dự án "Trường Tiểu học Thuận Hòa 4 (khu trung tâm), TP. Bạc Liêu; Hạng mục: Xây dựng khối hiệu bộ và phòng chức năng" và dự án "Trường Tiểu học Hiệp Thành 1. Hạng mục: Xây dựng hàng rào, nhà vệ sinh, sân và đường vào trường" được phê duyệt lần lượt tại Văn bản số 82/QĐ-UBND, Văn bản số 84/QĐ-UBND và Văn bản số 80/QĐ-UBND ngày 31/5/2016; KHLCNT của Trung tâm Phục hồi chức năng - Bệnh nghề nghiệp giao thông 4 cho dự án "Mua sắm tài sản, trang thiết bị năm 2016, Trung tâm Phục hồi chức năng - Bệnh nghề nghiệp giao thông 4" được phê duyệt tại Văn bản số 67/QĐ-TTGT4 ngày 08/5/2016; KHLCNT của Bệnh viện Giao thông vận tải Hải Phòng cho dự án "Cải tạo chống xuống cấp Bệnh viện Giao thông vận tải Hải Phòng" được phê duyệt tại Văn bản số 101 ngày 16/5/2016; KHLCNT của Công ty Điện lực Sơn Tây cho dự án "Quan trắc định kỳ môi trường trụ sở Công ty Điện lực Sơn Tây năm 2016" được phê duyệt tại Văn bản số 178/QĐ-PCST ngày 27/5/2016; KHLCNT của UBND phường Tây Tựu (quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội) cho dự án "Chỉnh trang đường, rãnh thoát nước tổ dân phố Thượng 1, 2, 3, 4, 5, phường Tây Tựu" được phê duyệt tại Văn bản số 1592/QĐ-UBND ngày 26/4/2016; KHLCNT của Công ty CP Thương mại - Dịch vụ Bến Thành cho dự án "Khách sạn - 220-226 Lê Thánh Tôn, phường Bến Thành, quận 1, TP.HCM" được phê duyệt tại Văn bản số 44/QĐ-HĐQT ngày 24/12/2015 và dự án "Khách sạn" được phê duyệt tại Văn bản số 42/QĐ-HĐQT ngày 18/12/2015; KHLCNT của Sở Giao thông vận tải tỉnh Hà Tĩnh cho dự án "Đầu tư xây dựng công trình cầu Cơn Độ, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh" được phê duyệt tại Văn bản số 1176/QĐ-UBND ngày 17/5/2016. 

Các đơn vị nêu trên cần biết, theo Khoản 4, Khoản 5 và Khoản 6 Điều 35 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, đối với mỗi gói thầu phải nêu rõ hình thức, phương thức lựa chọn nhà thầu và loại hợp đồng; thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu được tính từ khi phát hành HSMT, HSYC, được ghi rõ theo tháng hoặc quý trong năm. Theo Khoản 2 Điều 33 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu phải ghi rõ số lượng gói thầu và nội dung của từng gói thầu. 

Về thời hạn đăng tải KHLCNT lên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, theo Điểm c Khoản 1 Điều 8 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, các tổ chức chịu trách nhiệm đăng tải thông tin phải bảo đảm thời điểm tự đăng tải thông tin không muộn hơn 7 ngày làm việc, kể từ ngày văn bản được ban hành.

Ban biên tập

Tin liên quan