Vinalines lên kế hoạch bán 6 tàu với tổng trọng tải hơn 220.000 DWT để cắt lỗ

Tổng trọng tải của 6 tàu hàng khô và container được đưa ra thanh lý trong năm 2016 chiếm hơn 10% tổng trọng tải đội tàu của Vinalines.
Tàu Vinalines Global đang được Vinalines lên kế hoạch thanh lý
Tàu Vinalines Global đang được Vinalines lên kế hoạch thanh lý

6 tàu biển đang được Vinalines xin phép Bộ GTVT thanh lý trong thời gian tới có 5 tàu hàng khô gồm: Vinalines Global, đóng năm 1994, trọng tải 73.350 DWT; Vinalines Trader, đóng năm 1997, trọng tải  69.614 DWT; Vinalines Fortuna đóng năm 1991, trọng tải 26.369 DWT; Vinalines Star đóng năm 1993, trọng tải 26.456 DWT; Vinalines Ocean đóng năm 1993, trọng tải 26.456 DWT và 1 tàu container là Vinalines Ruby đóng năm 2012, trọng tải 25.794 DWT.

Tổng trọng tải của các tàu bị đem ra thanh lý lên tới 221.583 DWT, chiếm hơn 10% tổng trọng tải đội tàu của Vinalines (ước khoảng 2 triệu DWT).

Lý do Vinalines đem bán thanh lý một lượng lớn tàu biển là thị trường vận tải biển thế giới đang trong giai đoạn đặc biệt khó khăn với chỉ số tàu hàng khô – BDI trong những tháng đầu năm 2016 chỉ còn 291 điểm bằng 1/5 so với thời kỳ đỉnh cao (2007 – 2008). Bên cạnh đó, các tàu hàng khô nói trên đều là tàu già, tình trạng kỹ thuật kém, không đảm bảo an toàn và hiệu quả khai thác.

“Nếu tiếp tục khai thác trong điều kiện thị trường hiện tại thì trong vòng 3 năm tới, Vinalines sẽ thua lỗ, không thể trả được nợ gốc và lãi vay mua tàu”, quyền Tổng giám đốc Vinalines Nguyễn Cảnh Tĩnh cho biết.

Hiện Vinalines vẫn đang trong giai đoạn rất khó khăn. Trong quý I/2016, sản lượng vận tải biển toàn Tổng công ty ước đạt 4,86 triệu tấn, bằng21% so với kế hoạch năm 2016. Tổng sản lượng hàng hóa thông qua các cảng ước đạt 14,6 triệu tấn, bằng 23% so với kế hoạch năm 2016 và tăng 3% so với thực hiện cùng kỳ năm 2015. Tổng doanh thu toàn ước đạt 3.249 tỷ đồng, bằng 17% so với kế hoạch năm 2016.

Theo Anh Minh
Đầu tư