Hơn 30 sản phẩm nghệ thuật được giao đặt hàng

Danh mục sản phẩm nghệ thuật đặt hàng năm 2016 vừa được Bộ VHTT&DL phê duyệt.

Trong hơn 30 sản phẩm nghệ thuật được giao đặt hàng, Nhà hát Tuổi trẻ được giao 5 gói sản phẩm; Liên đoàn Xiếc Việt Nam được giao 2 gói sản phẩm; 2 đơn vị Nhà hát Ca múa nhạc Dân gian Việt Bắc và Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam được giao 3 gói sản phẩm.

Bộ VHTT&DL cho biết, trong Danh mục sản phẩm nghệ thuật đặt hàng năm 2016, bên cạnh các gói sản phẩm về dàn dựng, biểu diễn các chương trình nghệ thuật, còn có các gói sản phẩm thuộc lĩnh vực nghiên cứu, bảo tồn.        

Bích Khánh