Truyền tải Điện Việt Nam và Rumani ký kết hợp tác

(BĐT) - Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia (EVNNPT) và Tổng công ty Truyền tải điện Rumani (TEL) vừa ký kết Biên bản ghi nhớ Chương trình hợp tác giai đoạn 2016 - 2019.

Theo đó, với nhiệm vụ đầu tư, vận hành và bảo dưỡng hệ thống truyền tải, EVNNPT và TEL sẽ trao đổi kinh nghiệm, hỗ trợ đào tạo, phối hợp cùng nghiên cứu, xem xét các yếu tố kỹ thuật liên quan đến tính an toàn và hiệu quả vận hành hệ thống truyền tải của hai bên, nhằm tìm ra các giải pháp hữu hiệu, nâng cao độ tin cậy và hiệu quả của hệ thống truyền tải điện hai nước.

Ngoài ra, EVNNPT sẽ hỗ trợ TEL tìm hiểu thị trường điện và cơ hội hợp tác trong một số dự án điện tại Việt Nam, bao gồm các dự án về cung cấp dịch vụ tư vấn, xây dựng các đường dây và trạm biến áp.  

Hải Bình