TKV tiếp tục duy trì 4 lĩnh vực kinh doanh chính

(BĐT) - Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) cho biết, từ nay đến 2010, TKV xác định tiếp tục duy trì 4 lĩnh vực sản xuất kinh doanh (SXKD) chính là: than, khoáng sản, điện, vật liệu nổ công nghiệp. Bên cạnh đó, TKV cũng sẽ tiếp tục tái cơ cấu về tổ chức, tinh gọn bộ máy, lao động; tái cấu trúc quản trị doanh nghiệp...

Tính đến hết năm 2015, TKV đã hoàn thành cơ bản việc cổ phần hóa 11/11 đơn vị (bao gồm cả 3 Tổng công ty). Về thoái vốn đầu tư tại các doanh nghiệp, kết quả đến hết năm 2015, TKV đã thoái vốn ngoài ngành được 6/8 đơn vị, thoái vốn trong ngành 5/7 đơn vị, chuyển nhượng được 2 dự án đầu tư nước ngoài. Công tác thoái vốn tại các công ty “cháu” cũng được tích cực triển khai, tuy nhiên mới thoái được 9/21 đơn vị theo kế hoạch.

Chủ tịch HĐTV Lê Minh Chuẩn thông tin, để việc thực hiện Đề án tái cơ cấu có hiệu quả hơn nữa, thời gian tới Tập đoàn tiếp tục tập trung vào việc giải quyết những bất cập trong mô hình về quản lý lao động, tài chính, tăng tính chủ động của doanh nghiệp nhưng phải kiểm soát được và tiếp tục hoàn thiện cơ chế và thể chế TKV.             

H.B

Tin liên quan