Sau soát xét, lợi nhuận nhiều doanh nghiệp giảm mạnh

(BĐT) - Đến thời điểm này, nhiều doanh nghiệp đã công bố báo cáo tài chính bán niên soát xét 2018. Đáng chú ý, lợi nhuận sau kiểm toán của nhiều doanh nghiệp giảm mạnh so với con số trong báo cáo tài chính tự lập.
Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Một trường hợp điển hình là Công ty CP Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền. Sau soát xét, lợi nhuận sau thuế hợp nhất của Công ty giảm tới 67%, từ 5,4 tỷ đồng xuống còn 1,8 tỷ đồng. Lý do ghi nhận trên báo cáo tài chính là khoản mục chi phí tài chính (chủ yếu lãi vay) và chi phí quản lý đều tăng lần lượt 19% và 44%. Vì vậy, dù doanh thu không đổi nhưng lợi nhuận giảm mạnh.

Trường hợp tương tự là Bệnh viện Giao thông vận tải. Sau soát xét, Bệnh viện Giao thông vận tải ghi nhận lỗ ròng 19 tỷ đồng, tăng 3 tỷ đồng so với con số trong báo cáo tự lập trước đó, do chi phí tăng. Hay như trường hợp của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank) với lợi nhuận sau thuế đã kiểm toán giảm gần 16%, chỉ còn 164 tỷ đồng.

Một số doanh nghiệp khác cũng có lợi nhuận sụt giảm sau soát xét như Công ty CP Đầu tư DNA (giảm 53% từ 363,7 triệu đồng xuống còn 171,5 triệu đồng); Công ty CP An Trường An (chuyển lãi 125 triệu đồng thành lỗ hơn 5,7 tỷ đồng); Công ty CP Chứng khoán Agribank (giảm 20%, từ 26,6 tỷ đồng xuống còn 21,1 tỷ đồng),…       

Hoàng Việt