PV Gas kế hoạch lợi nhuận sau thuế 7.085 tỷ đồng năm 2016

Tổng Công ty Khí Việt Nam (PV Gas) vừa công bố triển khai những giải pháp điều hành thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016.
PV Gas kế hoạch lợi nhuận sau thuế 7.085 tỷ đồng năm 2016.
PV Gas kế hoạch lợi nhuận sau thuế 7.085 tỷ đồng năm 2016.

Theo đó, trong năm nay, PV Gas sẽ đôn đốc các đơn vị cung cấp khí, có giải pháp cụ thể để đảm bảo hoàn thành kế hoạch sản lượng khí đưa về bờ năm 2016. Trong năm nay, PV Gas cũng chuẩn bị sẵn sàng để tiếp nhận đưa vào khai thác, vận hành an toàn hệ thống khí mới, đấu nối Thiên Ưng vào dự án Nam Côn Sơn 2 - giai đoạn 1, cấp bù khí ẩm Nam Côn Sơn cho Dinh Cố...

Về công tác kinh doanh và dịch vụ dầu khí, PV Gas xây dựng kế hoạch huy động khí từng tháng, quý từ các mỏ một cách hợp lý nhằm đảm bảo hoàn thành kế hoạch sản lượng khí năm 2016; triển khai các giải pháp ứng phó suy giảm khí ở các mỏ/lô sau thời gian khai thác. Huy động sản lượng khí từ các nguồn, mỏ/lô có chi phí đầu vào thấp hơn nhằm giảm thiểu lỗ trong kinh doanh.

Đặc biệt chú trọng công tác quản lý/khai thác có hiệu quả các hợp đồng mua bán vận chuyển khí hiện có; đẩy mạnh tiến trình đàm phán và ký phụ lục bổ sung các hợp đồng bán khí với khách hàng trên cơ sở giá khí thị trường theo quy định của Chính phủ; tìm kiếm/mở rộng các hợp đồng/khách hàng tiêu thụ sản phẩm khí ở cả 3 miền.

Đối với đơn vị kinh doanh LPG, PV Gas xúc tiến xây dựng phương án mở rộng thị trường tiêu thụ, đẩy mạnh hoạt động kinh doanh, gia tăng thị phần. Đồng thời tăng cường công tác dự báo, cân đối nguồn hàng, đưa ra quyết định kinh doanh kịp thời; sử dụng linh hoạt, khai thác tối đa công suất của các kho chứa hiện hữu; xây dựng và triển khai kế hoạch kinh doanh bán lẻ trong năm, Chiến lược Kinh doanh bán lẻ cho giai đoạn 2016-2020 nhằm chiếm lĩnh và chi phối thị trường.

Mục tiêu đề ra là tập trung phát triển các kênh phân phối, đặc biệt là bán dân dụng để gia tăng hiệu quả, phấn đấu cùng với các đơn vị thành viên của Tổng công ty đáp ứng trên 70% nhu cầu LPG cả nước, góp phần bình ổn giá cho thị trường trong nước.

Trong lĩnh vực dịch vụ khí (vận chuyển, phân phối, tàng trữ sản phẩm khí; bọc và sản xuất ống; sản xuất bình khí; xây lắp khí…), PV Gas yêu cầu các đơn vị cung cấp dịch vụ chuẩn bị ngay các giải pháp ứng phó với nhu cầu dịch vụ cũng như giá dịch vụ biến đổi để đảm bảo hiệu quả sản xuất kinh doanh.

PV GAS cũng tiếp tục rà soát công tác đầu tư ra bên ngoài, điều chỉnh danh mục loại hình, vốn đầu tư phù hợp, đảm bảo hiệu quả. Tiếp tục thực hiện các giải pháp để phát triển bền vững Tổng công ty và các đơn vị thành viên trong năm 2016 và các năm tiếp theo.

Trong công tác tìm kiếm, phát triển các nguồn khí, chế biến sâu, PV GAS khởi động lại việc tìm kiếm nguồn LNG cho dự án LNG 1 triệu tấn tại Thị Vải; tăng cường nghiên cứu thu gom khí đồng hành mỏ cận biên, tìm kiếm phát triển các nguồn khí mới trong và ngoài nước; đầu tư hạ tầng, tham gia góp vốn vào các dự án khí, mua khí ở nước ngoài trên cơ sở hiệu quả; tập trung nghiên cứu triển khai các dự án về lĩnh vực chế biến sâu các sản phẩm khí để nâng cao hiệu quả sử dụng khí.

Cũng trong năm 2016, PV Gas dự kiến kế hoạch doanh thu 54.751 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế 8.574 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế 8.574 tỷ đồng; nộp ngân sách 2.931 tỷ đồng (trong đó công ty mẹ là 2.863 tỷ đồng).

Theo Văn Huy
DNVN

Tin liên quan