EVN Genco 1 lỗ 1.352 tỷ đồng nửa đầu năm 2018: Đau đầu bài toán cổ phần hóa

(BĐT) - Nhiều doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh điện đã có kết quả kinh doanh khả quan trong nửa đầu năm 2018 nhờ vào giá điện tăng, cùng với nhu cầu sử dụng điện cũng tăng đột biến do nắng nóng. 
Phương án sử dụng đất của EVN Genco 1 trên địa bàn các tỉnh có nhà máy điện thuộc Tổng công ty đã được Bộ Công Thương gửi Bộ Tài Chính xem xét thông qua. Ảnh: Lê Tiên
Phương án sử dụng đất của EVN Genco 1 trên địa bàn các tỉnh có nhà máy điện thuộc Tổng công ty đã được Bộ Công Thương gửi Bộ Tài Chính xem xét thông qua. Ảnh: Lê Tiên

Tuy nhiên, Tổng công ty Phát điện 1 (EVN Genco 1) vẫn báo lỗ tới 1.352 tỷ đồng trong 6 tháng 2018. Chỉ tính riêng quý II/2018, EVN Genco 1 đã báo lỗ tới 592 tỷ đồng.

Biên lợi nhuận gộp mỏng

Một trong những nguyên nhân gây ra thua lỗ cho EVN Genco 1 là biên lợi nhuận thấp. Cụ thể, trong khi doanh thu quý II/2018 chỉ tăng 4% (từ 7.345 tỷ đồng lên 7.661 tỷ đồng) thì giá vốn hàng bán lại tăng tới 24%. Điều này làm cho lợi nhuận gộp quý II/2018 chỉ đạt 433 tỷ đồng, chỉ bằng 28% so với con số 1.531 tỷ đồng của quý II/2017. Như vậy, có thể tính ra biên lợi nhuận gộp quý II/2018 chỉ đạt 5,6%, thấp hơn nhiều so với con số 20,8% đạt được trong quý II/2017.

Trong khi lãi gộp “mỏng” như vậy, chênh lệch giữa doanh thu và chi phí tài chính trong quý II/2018 là âm 889 tỷ đồng, chi phí quản lý doanh nghiệp đạt 106 tỷ đồng. Do vậy, sau khi cộng thêm khoản lợi nhuận 56,8 tỷ đồng từ công ty liên doanh, liên kết, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh của EVN Genco 1 âm 504 tỷ đồng. Lũy kế 6 tháng 2018, Công ty báo lỗ 1.352 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm 2017 còn lãi 128 tỷ đồng.

Tại thời điểm cuối quý II/2018, tổng tài sản của EVN Genco 1 đạt 120.639 tỷ đồng, trong đó nợ phải trả lên tới 101.555 tỷ đồng, chiếm 84% tổng tài sản và gấp 5,32 lần vốn chủ sở hữu. Trong nợ phải trả, tổng vay và nợ thuê tài chính đạt 84.156 tỷ đồng (ngắn hạn là 4.949 tỷ đồng và dài hạn là 79.207 tỷ đồng), giảm 10% so với đầu năm (tương ứng 9.518 tỷ đồng)

Về hoạt động sản xuất điện trong 6 tháng đầu năm 2018, EVN Genco 1 cho biết sản xuất đạt 16.384 triệu kWh, tương đương 91% kế hoạch 6 tháng, bằng 109% so với cùng kỳ năm 2017 và tương đương 47,7% kế hoạch năm. Trong đó, thủy điện vượt kế hoạch với 3.882 triệu kWh; nhiệt điện đạt 12.502 triệu kWh. Trong nửa cuối năm 2018, EVN Genco1 phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ sản xuất điện với sản lượng điện sản xuất điện được giao là 16.445 triệu kWh, trong đó: thủy điện là 3.121 triệu kWh; nhiệt điện là 13.324 triệu kWh. 

Đẩy nhanh cổ phần hóa

EVN Genco 1 cho biết, dự kiến trong 6 tháng cuối năm 2018 sẽ đẩy nhanh tiến độ triển khai công tác cổ phần hóa. Cụ thể, doanh nghiệp này sẽ thực hiện thoái vốn tại một số công ty cổ phần để lành mạnh hóa tài chính, xử lý tài chính, thỏa thuận với các địa phương về kế hoạch sử dụng đất sau cổ phần hóa để làm cơ sở xác định giá trị doanh nghiệp và xây dựng phương án cổ phần hóa. 

Hiện tại, phương án sử dụng đất của EVN Genco 1 trên địa bàn các tỉnh có nhà máy điện thuộc Tổng công ty đã được Bộ Công Thương gửi Bộ Tài Chính xem xét thông qua. Tháng 7/2018, EVN Genco 1 đã có Văn bản số 1888/EVNGENCO1-KH gửi Cục Công sản thuộc Bộ Tài chính về phương án xử lý đất, tài sản trên đất của Tổng công ty trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh và hiện đang được Bộ Tài chính xem xét giải quyết. Hay phương án xử dụng đất của doanh nghiệp này tại Nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn tại Thanh Hóa đang được Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp đang xem xét giải quyết.

Với kết quả kinh doanh bết bát trong 6 tháng 2018, cùng với rủi ro về các khoản nợ lớn, rủi ro về tỷ giá sẽ là những thách thức đối với EVN Genco 1 trong việc cổ phần hóa trong thời gian tới đây.

Hoàng Việt