Doanh nghiệp chế tạo lạc quan hơn vào nửa cuối năm

(BĐT) - Kết quả cuộc điều tra xu hướng kinh doanh quý II, quý III và 6 tháng cuối năm của gần 6.000 doanh nghiệp (DN) trong lĩnh vực chế biến chế tạo vừa được Tổng cục Thống kê công bố. Theo đó, những dự báo của DN về tình hình sản xuất kinh doanh có xu hướng khả quan hơn so với đầu năm, đặc biệt là trong ngành công nghiệp chế biến chế tạo.
44,1% doanh nghiệp dự kiến lượng đơn hàng quý III này sẽ cao hơn quý II. Ảnh: Đức Thanh
44,1% doanh nghiệp dự kiến lượng đơn hàng quý III này sẽ cao hơn quý II. Ảnh: Đức Thanh

Niềm tin kinh doanh gia tăng

Cụ thể, kết quả điều tra của Tổng cục Thống kê cho thấy, có tới 41,8% số DN được thăm dò đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh quý II năm nay khả quan hơn quý trước; 18,9% số DN đánh giá gặp khó khăn và 39,3% số DN cho rằng tình hình sản xuất kinh doanh ổn định. Nhận định về tình hình quý III so với quý II năm nay, số DN đánh giá lạc quan còn lớn hơn với 47,7% DN cho rằng xu hướng sẽ tốt lên; chỉ còn 13,2% số DN dự báo khó khăn hơn và 39,1% số DN cho rằng tình hình sản xuất kinh doanh sẽ ổn định.

Các dữ liệu điều tra chi tiết nhận định của DN về khối lượng sản xuất, về đơn hàng sản xuất và đơn hàng xuất khẩu đã phản ánh rất rõ nét những dự báo của DN về sự khởi sắc trong các quý còn lại của năm. Thậm chí ngay trong quý II, dù tình hình tăng trưởng kinh tế vẫn bị coi là sút giảm so với cùng kỳ năm ngoái, song vẫn được các DN đánh giá là tốt hơn so với quý I năm nay. Theo đó, số liệu khảo sát về khối lượng sản xuất cho thấy, 45,3% DN đánh giá khối lượng sản xuất trong quý II năm nay tăng so với quý trước; 18,6% số DN đánh giá khối lượng sản xuất giảm và 36,1% số DN cho rằng ổn định. Về xu hướng quý III so với quý II, có 49,5% DN dự báo khối lượng sản xuất tăng lên; 12,2% số DN dự báo giảm và 38,3% số DN dự báo ổn định.

Về đơn đặt hàng và đơn hàng xuất khẩu, phản ánh của các DN cho thấy tình hình khá khả quan trong 6 tháng cuối năm khi phần lớn các DN đều đã có đơn đặt hàng sản xuất và xuất khẩu với khối lượng tăng so với quý I. Cụ thể, 39,3% số DN tham gia điều tra cho biết có số đơn đặt hàng quý II năm nay cao hơn quý trước; chỉ 18,2% số DN có số đơn đặt hàng giảm và 42,5% số DN khẳng định có số đơn đặt hàng ổn định.

Xu hướng quý III so với quý II tiếp tục khả quan với 44,1% DN dự kiến có lượng đơn hàng cao hơn; 12,0% số DN dự kiến lượng đơn hàng giảm và 43,9% số DN dự kiến có đơn hàng ổn định. Trong hoạt động xuất khẩu, có 30% số DN khẳng định số đơn hàng xuất khẩu trong quý II cao hơn quý I, 51% số DN cho biết có đơn hàng xuất khẩu ổn định và chỉ có 19% DN có đơn hàng xuất khẩu giảm. Về xu hướng quý III so với quý II, tình hình còn khả quan hơn khi có 38,2% số DN dự kiến tăng đơn hàng xuất khẩu; 12,1% số DN dự kiến giảm và 49,7% số DN dự kiến ổn định.

Tồn kho giảm

Dự kiến quý III so với quý II, có 14,2% số DN dự báo lượng tồn kho nguyên vật liệu tăng; 28,1% DN dự báo lượng tồn kho giảm và 57,7% DN cho rằng sẽ không có biến động về tồn kho nguyên vật liệu.
Ở góc độ khác, các dữ liệu điều tra về tình hình tồn kho sản phẩm và nguyên vật liệu của DN cũng phản ánh tình hình sản xuất khá ổn định, tiêu thụ hàng hóa gia tăng, số DN bị tồn kho hàng hóa nguyên vật liệu không nhiều, tỷ lệ tồn kho có xu hướng giảm, thể hiện sản xuất và tiêu thụ có tín hiệu khởi sắc.

Cụ thể, theo số liệu điều tra của Tổng cục Thống kê, chỉ có 19,1% số DN cho biết có lượng tồn kho quý II năm nay tăng so với quý trước; 31,8% số DN có lượng tồn kho giảm và 49,1% số DN giữ ổn định. Xu hướng quý III so với quý II, chỉ có 14,7% DN dự báo lượng hàng tồn kho sẽ tăng; 29,7% số DN cho rằng lượng hàng tồn kho sẽ giảm và 55,6% số DN dự báo sẽ giữ ổn định.

Đối với tồn kho nguyên liệu của quý II/2016 so với quý trước, có 17,1% số DN cho biết lượng tồn kho nguyên vật liệu tăng; 30,2% số DN cho là giảm và 52,7% số DN trả lời giữ ổn định. Dự kiến quý III so với quý II, có 14,2% số DN dự báo lượng tồn kho nguyên vật liệu tăng; 28,1% DN dự báo lượng tồn kho giảm và 57,7% DN cho rằng sẽ không có biến động về tồn kho nguyên vật liệu.

Một yếu tố đáng quan tâm cũng được kết quả điều tra phản ánh là tỷ lệ lao động sử dụng trong các DN có xu hướng ít thay đổi về quy mô. Cụ thể, quý II năm nay so với quý trước, 68,9% số DN cho biết vẫn giữ ổn định số lượng lao động, 18,3% số DN khẳng định quy mô lao động tăng và 12,8% số DN giảm lao động. Dự kiến quý III so với quý II và trong 6 tháng cuối năm, 73,8% số DN khẳng định vẫn giữ ổn định quy mô lao động, có 18,2% số DN dự báo sẽ tăng quy mô; chỉ có 8% DN dự báo giảm.

Theo ông Phạm Đình Thuý, Vụ trưởng Vụ Thống kê công nghiệp thuộc Tổng cục Thống kê, điều này cho thấy một tín hiệu đáng mừng về sự ổn định của hoạt động sản xuất kinh doanh của DN.

Việt Hiếu