BHS dự kiến phát hành 500 tỷ đồng trái phiếu

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Đường Biên Hòa (BHS – HOSE) đã thông qua nghị quyết phát hành 500 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ.
BHS dự kiến phát hành 500 tỷ đồng trái phiếu

Theo đó, trong năm 2016, thông qua đại lý phát hành, BHS sẽ phát hành 500 trái phiếu không chuyển đổi có tài sản đảm bảo, với mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu cho tối đa là 100 nhà đầu tư (kể cả nhà đầu tư nước ngoài).

Được biết, số trái phiếu này có kỳ hạn tối đa là 5 năm, lãi suất chưa được công bố, nhưng 6 tháng được trả lãi 1 lần.

Trong Báo cái tài chính hợp nhất quý I/2016, BHS ghi nhận tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 1.179 tỷ đồng, tăng mạnh 55% so với cùng kỳ năm ngoái; doanh thu từ hoạt động tài chính cũng tăng hơn 2 lần, lên 21,5 tỷ đồng. Hoạt động từ mảng đầu tư chứng khoán cũng mang lại lợi nhuận tăng 3,45 tỷ đồng cho Công ty so với cùng kỳ năm 2015.

Kết quả, lợi nhuận sau thuế quý I năm nay của BHS đạt 64,4 tỷ đồng, tăng mạnh 76,22% so với quý I/2015. 

Theo Lạc Nhạn
ĐTCK