Nhà đầu tư Nhật Bản “rót” thêm 320 triệu USD vào Việt Nam

(BĐT) - Theo số liệu của Cục Đầu tư nước ngoài thuộc Bộ KH&ĐT, 2 tháng đầu năm 2018, các nhà đầu tư Nhật Bản đã đầu tư vào Việt Nam thêm 65 dự án mới với số vốn đăng ký 139,05 triệu USD. 

Cùng với 27 dự án tăng vốn với số vốn đăng ký tăng thêm 128,71 triệu USD và 76 lượt góp vốn, mua cổ phần với giá trị góp vốn, mua cổ phần là 52,96 triệu USD, tổng số vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) mà các nhà đầu tư Nhật Bản đầu tư vào Việt Nam trong 2 tháng đầu năm 2018 đã đạt hơn 320 triệu USD, đứng thứ 4 trong số 60 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư tại Việt Nam.

Như vậy, lũy kế đến hết tháng 2/2018, Nhật Bản đã đầu tư vào Việt Nam 3.663 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký hơn 49,5 tỷ USD, đứng thứ 2 trong số 126 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư FDI tại Việt Nam.

Theo Cục Đầu tư nước ngoài, thời gian gần đây, các lĩnh vực đầu tư của nhà đầu tư Nhật Bản đa dạng hơn, ngoài lĩnh vực hạ tầng giao thông, nguồn vốn đổ vào  bất động sản cũng gia tăng nhanh chóng.

 

Mai Phương