Lãng phí hơn 600 triệu đồng tại Dự án Cải tạo Bệnh viện Phong - Da liễu Quy Hòa, Bình Định

(BĐT) - Qua thanh tra, Thanh tra Chính phủ đã phát hiện ra những sai phạm trong tư vấn thiết kế của Dự án Xây dựng mở rộng, cải tạo, nâng cấp Bệnh viện Phong - Da liễu Trung ương Quy Hòa
Ảnh Internet
Ảnh Internet

Thông tin từ Thanh tra Chính phủ (TTCP) cho biết, qua thanh tra, TTCP đã phát hiện trong quá trình thiết kế Dự án Xây dựng mở rộng, cải tạo, nâng cấp Bệnh viện Phong - Da liễu Trung ương Quy Hòa, tư vấn thiết kế đã không đưa vật liệu gạch không nung vào thiết kế xây dựng công trình theo quy định tại Thông tư số 09/2012/TT-BXD; đồng thời xác định vị trí công trình chưa sát với thực tế, dẫn đến khi triển khai thi công phải điều chỉnh lại thiết kế, làm tăng giá trị hạng mục 638,2 triệu đồng.

Cũng tại Dự án này, việc xác định giá trị hợp đồng tư vấn thiết kế thực hiện không đúng quy định theo Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 của Bộ Xây dựng về việc công bố định mức chi phí quản lý dự án và đầu tư xây dựng công trình. Ngoài ra, phương án chung về giải phóng mặt bằng, tái định cư của Dự án cũng lập chưa đầy đủ theo yêu cầu quy định tại Nghị định số 12/2009/NĐ-CP về quản lý đầu tư xây dựng công trình.

       

Tuấn Dũng

Tin liên quan