Kiên Giang dự báo nhu cầu điện cho phát triển kinh tế

(BĐT) - UBND tỉnh Kiên Giang vừa có tờ trình tới Bộ Công Thương đề xuất phê duyệt Dự án Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2016 - 2025, có xét đến năm 2035.
Kiên Giang dự báo nhu cầu điện cho phát triển kinh tế

Tại Quy hoạch, phụ tải điện được tính toán dự báo nhằm đáp ứng đủ nhu cầu điện cho mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh với tốc độ tăng trưởng GDP giai đoạn 2016 - 2020 đạt 8,5%. Trong các năm 2020, 2025, 2030, 2035, dự báo công suất cực đại sẽ đạt tương ứng là 517,8MW; 751,8MW; 1.060,8MW; 1.413,4MW.              

Trần Tuyết