Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn của ADB

(BĐT) - Ông Takehiko Nakao, Chủ tịch Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) vừa thông tin, ngân hàng này sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong phát triển hạ tầng giao thông, năng lượng tái tạo, biến đổi khí hậu và xóa đói giảm nghèo.

Đặc biệt, thời gian tới, ADB sẽ hỗ trợ Việt Nam thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ quan trọng như kiểm soát nợ xấu, tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, phát triển kinh tế tư nhân.

Tuy nhiên, lãnh đạo ADB cũng yêu cầu, Việt Nam cần sớm có giải pháp tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ giải ngân và đảm bảo sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn của ADB.

Trung Hiếu