Văn phòng Tổng cục Thi hành án dân sự gia hạn phát hành HSMT lần 2

(BĐT) - Báo Đấu thầu vừa nhận được thông báo của Văn phòng Tổng cục Thi hành án dân sự về việc tiếp tục phát hành hồ sơ mời thầu (HSMT) và gia hạn thời điểm đóng thầu lần 2 đối với Gói thầu Chỉnh lý tài liệu lưu trữ thi hành án dân sự năm 2015.

Theo đó, thời gian phát hành HSMT của Gói thầu được kéo dài từ ngày 2/2/2016 đến ngày 12/4/2016 (trong giờ hành chính) và thời điểm đóng thầu là 9 giờ ngày 12/4/2016.

Trước đó, Văn phòng Tổng cục Thi hành án dân sự đã thông báo thay đổi thời gian phát hành HSMT (lần 1). Thông tin này đã được Báo Đấu thầu đăng tải trên số 16, ra ngày 25/1/2016. Theo đó, thời gian phát hành HSMT là từ 9 giờ ngày 2/2/2016 đến trước 9h ngày 11/3/2016.

Gói thầu nêu trên thuộc Dự án Nâng cao hiệu quả công tác lưu trữ trong hệ thống cơ quan thi hành án dân sự.   

Trần Nam

Tin liên quan