SAWACO sắp chọn nhà thầu cho 3 gói thầu lắp đặt đường ống

(BĐT) - Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV (SAWACO) sẽ lựa chọn nhà thầu thực hiện 3/5 gói thầu thuộc Dự án Lắp đặt tuyến ống cấp 2 đường Lê Đình Chi (Tỉnh lộ 10 - Thích Thiện Hòa) trong quý IV/2016, bao gồm: Gói thầu Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình; Gói thầu Cung cấp vật tư và thi công xây dựng công trình; Gói thầu Bảo hiểm công trình.
Ảnh chỉ mang tính minh họa.Nguồn Internet
Ảnh chỉ mang tính minh họa.Nguồn Internet

Theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt tại Quyết định số 1198/QĐ-TCTKHĐT ngày 1/6/2016, Gói thầu Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình sử dụng vốn kinh doanh của SAWACO. Hình thức lựa chọn nhà thầu là chỉ định thầu trong nước. Gói thầu được thực hiện theo hợp đồng trọn gói trong 120 ngày.

Gói thầu Cung cấp vật tư và thi công xây dựng công trình sử dụng vốn vay ngân hàng. Hình thức lựa chọn nhà thầu là đấu thầu hạn chế trong nước không sơ tuyển, áp dụng phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ. Gói thầu được thực hiện theo hợp đồng đơn giá cố định trong 120 ngày.

Gói thầu Bảo hiểm công trình sử dụng vốn kinh doanh của SAWACO. Hình thức lựa chọn nhà thầu là chỉ định thầu trong nước. Gói thầu được thực hiện theo hợp đồng trọn gói. Thời gian thực hiện hợp đồng từ ngày khởi công đến khi công trình nghiệm thu đưa vào sử dụng + thời gian bảo hành.

Dự án Lắp đặt tuyến ống cấp 2 đường Lê Đình Chi (Tỉnh lộ 10 - Thích Thiện Hòa) do Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV làm chủ đầu tư. Tổng mức đầu tư của Dự án là gần 57,7 tỷ đồng.      

Lê Xuân