Kiên Giang cấm nhà thầu 3 năm do làm giả hợp đồng tham dự thầu

(BĐT) - UBND tỉnh Kiên Giang vừa có thông báo quyết định cấm tham gia đấu thầu trên địa bàn tỉnh Kiên Giang đối với Công ty TNHH Sản xuất thương mại dịch vụ Chung Phát Lợi với thời hạn 3 năm. 

Công ty này có địa chỉ tại số 20/2, tổ 6, khu phố Thạnh Lộc, phường An Thạnh, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương.

UBND tỉnh Kiên Giang cho biết, việc Công ty TNHH Sản xuất thương mại dịch vụ Chung Phát Lợi bị cấm tham dự thầu trên địa bàn Tỉnh là do nhà thầu đã có hành vi vi phạm trong quá trình lựa chọn nhà thầu tại Gói thầu số 02 – Mua sắm quân trang Công an xã, bảo vệ dân phố năm 2015. Cụ thể, trong hồ sơ dự thầu Gói thầu số 02, Nhà thầu đã cung cấp 2 hợp đồng giả để tham dự thầu, bao gồm: Hợp đồng số 05/14CPL-CAT ngày 22/4/2014 cung cấp trang phục Công an xã, dân phòng, bảo vệ dân phố cho Công an tỉnh Đồng Nai trị giá 4.224.701.800 đồng; Hợp đồng số 04 HĐCATN/CPL/2013 ngày 10/8/2013 may trang phục lực lượng công an xã, dân phòng cho Công an tỉnh Tây Ninh trị giá 5.580.228.500 đồng.

Đây là một trong những hành vi gian lận – hành vi bị cấm trong đấu thầu được quy định tại Điểm c Khoản 4 Điều 89 của Luật Đấu thầu: “Nhà thầu cố ý cung cấp các thông tin không trung thực trong hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu”. Về hình thức xử lý vi phạm đối với hành vi vi phạm này, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu nêu rõ: “Tùy theo mức độ vi phạm, cơ quan nhà nước có thẩm quyền sẽ áp dụng hình thức cấm tham gia hoạt động đấu thầu đối với tổ chức, cá nhân từ 3 đến 5 năm” (Khoản 1 Điều 122). 

Bích Thủy