Công bố tài sản nhà nước mua sắm tập trung trước 30/6

(BĐT) - Theo văn bản mà Bộ Tài chính gửi các bộ, cơ quan trung ương, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc triển khai thực hiện mua sắm tài sản nhà nước (TSNN) theo phương thức tập trung thì trước ngày 30/6/2016 sẽ công bố Danh mục tài sản mua sắm tập trung của Bộ, cơ quan trung ương và địa phương.

Tài sản được đưa vào Danh mục mua sắm tập trung phải đáp ứng các điều kiện quy định tại Khoản 1 Điều 71 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; đảm bảo không trùng lắp với Danh mục mua sắm tập trung cấp quốc gia do Bộ Tài chính và Bộ Y tế công bố.                 

Tuấn Dũng

Tin liên quan