Bộ GD&ĐT kêu khó khi đấu thầu các dự án ODA

(BĐT) - Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, công tác đấu thầu tại các dự án sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và nguồn vốn vay ưu đãi của nước ngoài do các đơn vị thuộc Bộ thực hiện còn gặp nhiều khó khăn, lúng túng.
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Đánh giá thực hiện công tác đấu thầu năm 2015, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) cho biết, công tác đấu thầu tại các dự án sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và nguồn vốn vay ưu đãi của nước ngoài do các đơn vị thuộc Bộ thực hiện còn gặp nhiều khó khăn, lúng túng do hướng dẫn lựa chọn nhà thầu của các nhà tài trợ có nhiều nội dung khác với quy định của Việt Nam về công tác đấu thầu.

Chính vì những khác biệt này, công tác thẩm định hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời thầu, kết quả đánh giá hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự thầu cũng gặp khó khăn. Bên cạnh đó, công tác thẩm định này cũng mất nhiều thời gian do phải được xem xét, chấp thuận, phê duyệt của cả phía nhà tài trợ và của cơ quan chủ quản chương trình, dự án và do có sự không thống nhất giữa hai bên.

Trên cơ sở những khó khăn, vướng mắc nêu trên, Bộ GD&ĐT kiến nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu, xem xét và ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện trong công tác đấu thầu, đặc biệt trong công tác thẩm định, phê duyệt của dự án sử dụng nguồn vốn ODA và nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ để đảm bảo hiệu quả trong quản lý và thực hiện công tác đấu thầu.             

Phan Ngọc